China Daily

Çin “Devlet Konseyi” geçen hafta, gıda üretim kapasitesini artırmak ve yüksek standartlı tarım arazisi inşası (2021-30) amacıyla gerekli olan planı prensipte onaylayan bir belge yayımladı.

Planın genel amacı, 2030 yılına kadar 1,2 milyar (800 milyon hektar) yüksek standartlı tarım arazisinin inşasını sağlamaktır. Bu, önümüzdeki yıllarda geniş tarım arazilerini iyileştirmek için çok büyük işler yapılacak olması anlamına gelir. Ekolojik koruma, çevre koruma, elektrik iletimi ve arazi yönetimi için bir dizi ilgili altyapı tesisi ile birlikte büyük ölçekli, yüksek verimli su tasarruflu bir sulama sisteminin inşa edilmesi gerekecektir.

Her yıl yüksek standartlı tarım arazilerinin mu başına tasarruf edilen su, enerji, gübre, böcek ilacı ve iş gücünün yaklaşık 500 yuan (77.35 $) olması bekleniyor. Dolayısıyla plan, tahıl üretimini mu başına yaklaşık 80-100 kilogram artırma hedefini gerçekleştirebilirse yatırıma değecektir. Ayrıca, su ve toprak kaynaklarının daha yüksek kullanım verimliliği ile tarımsal kirlilik azaltılabilir ve su ile toprak daha iyi korunabilir.

Planın tanıtılması ve yüksek standartlı tarım arazilerinin inşası, ulusal gıda güvenliğinin temelini sağlamlaştırmaya ve insanların yükseltilmiş gıda tüketim taleplerini karşılamaya elverişli. Yüksek standartlı tarım arazileri inşa etme çabaları; ulusal kırsal canlandırma projesine, tarımın modernizasyonuna ve kırsal toprak reformuna da entegre edilmeli. Planın uygulanması, yalnızca Çin tarımında emek verimliliğinin iyileştirilmesini kapsamlı bir şekilde teşvik etmekle kalmayacak, aynı zamanda çiftçilerin ve kırsal kesimde yaşayanların geçim kaynaklarının iyileştirilmesine de yardımcı olacaktır.

Bunun gerçekleşmesini sağlamak adına çeşitli düzeydeki hükümetler, tarım arazilerinin iyileştirilmesi ve tarımın modernizasyonu ile serbest bırakılacak kırsal iş gücüne gerekli mesleki eğitimi sağlamak için projeye girdilerini artırmalıdır. Dünya nüfusunun yaklaşık altıda birine sahip olan Çin, bu projeyi kendi eliyle yapabilirse dünyadaki gıda kıtlığının giderilmesine büyük katkı sağlayacaktır.