China Daily

Başbakan Li Keqiang Ulusal Halk Kongresi’nde geçen hafta cuma günü Hükümet Çalışma Programı’nı açıklarken, Çin’in enerji tüketimini Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) birim başına yüzde 3 kadar düşürmeyi 2021 için ana hedeflerinden biri olarak belirlediğini söyledi.

Çin enerji tüketimini GSYİH birim başına 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-25) yüzde 13,5 ve karbondioksit salımını yüzde 18 azaltmayı planlıyor.

Böyle “katı” hedefler belirlemek Çin’in yeşil kalkınma yolunu izleme konusundaki kararlılığını gösteriyor. Çin’in 2013-2019 arasında GSYİH birim başına enerji tüketimi yüzde 24,6 düştü ve böylece 1,27 milyar ton standart kömür tasarrufu yaptı. Bu Beijing-Tianjin-Hebei ve Yangtze Irmağı Deltası bölgelerinin bir yıllık toplam enerji tüketimine eşit. Çin 2013-2019 arasında yılda ortalama yüzde 7 ekonomik büyüme sağlarken, yıllık ortalama enerji tüketimi artışını yüzde 2,7 düzeyinde tutmayı başardı.

Bu dönemde dünyadaki enerjinin yarısını tasarruf ederek Çin sürdürülebilir kalkınmaya büyük ölçüde katkıda bulundu.

ÇİN SANAYİLEŞME SÜRECİ İÇİNDEYKEN YEŞİL KALKINMAYA GEÇİYOR

Enerji kullanımı verimliliği bir ülkenin kalkınma kalitesini ölçmenin yeşil kriteridir. Çin’de bölgesel ekonominin toparlanmasını destekleme ve salgın sonrası dönemde tedarik zincirlerine yeniden yapılandırma konusunda zorluklarla karşılaşan bazı yerel hükümetler kömürlü enerji santralları, çelik, çimento ve petrokimya gibi yüksek enerji tüketen projeleri destekliyor. Fakat, enerjiyi kaynağında daha verimli biçimde kullanırken ağır kimyasal ve diğer yüksek enerji tüketen sanayiler geliştirme isteklerini engellemek sayısal, yüksek teknolojili ve modern hizmet sektörlerinin geliştirilmesi için gereklidir.

Sanayileşmeden sonra yeşil kalkınmayı destekleyen gelişmiş ülkelerin aksine, Çin sanayileşme süreci içindeyken yeşil kalkınmaya geçiyor ve bu zor bir görev.

Karbon salımını zirveye çıkardıktan sonra karbon nötrü başarmak Çin için zor bir görev olmaya devam ediyor, ama yeşil, düşük karbonlu ve döngüsel kalkınmayı desteklemek şimdikinden daha açıl olmadı.

İlerlediğimiz sürece, yeşil kalkınma hedeflerine bağlı kalmak zorundayız. Bu yıl Çin sanayi ve enerji yapılarını daha da iyileştirecek, temiz ve verimli kömür kullanımını destekleyecek ve yeni enerji kaynaklarını güçlü biçimde geliştirecek.

Çin ayrıca enerji kullanımı ve karbon salımı haklarının ticareti için ulusal bir piyasanın kurulmasını hızlandırmak için bir dizi politika ve önlemi yürürlüğe koyacak.