CGTN / Matteo Giovannini

Bugünün küresel finansal ortamında “sürdürülebilirlik” ve “döngüsel ekonomi” gibi terimlerin artan önemi, bu büyük konuların hükümet düzeyinde sık sık tartışılması ve medyanın bu konuları geniş biçimde ele alması ile ortaya konuyor.

Kurumsal yatırımcılar kâr marjları ile risk yönetiminin yanı sıra enerji tüketimi ve çevre koruma gibi özellikleri finans modelleri ile portföylerine ekliyorlar. Bu unsurlar eğer iyi anlaşılmaz ve idare edilmezse, parasal kayıpların yanı sıra gezegenimiz üzerinde uzun dönemli yıkıcı etkilere sahip olabileceği için, koronavirüs salgını bu konulara odaklanılmasını artırdı.

Yatırım dünyasının uzun süredir yürürlükteki paradigmasını değiştiren açık bir yeni küresel eğilim ortaya çıkıyor gibi. Bu eğilim temel olarak odaklanmada olağanüstü bir değişiklik içeriyor, sadece ekonomik özellikler içeren hissedarlar için değer yaratmaktan paydaşlar için değer yaratmaya geçiş. Bu bakımdan, yüksek düzeyde cevap verme yeteneği ve söylediğini yapabilme yeteneği gösteren Çin diğer uluslardan önde. Bu yeni sektör Çin’in düşük karbon ekonomik geçişine yaratımları kanalize ve seferber etmek konusunda kilit bir rol oynadığı için, iki Çin kent merkezi Beijing ile Chongqing’in yeşil finans pilot bölgeleri başlatmak için onay aldıklarının açıklanması doğru yönde atılmış bir adım.

Yeşil finans reformu deneme bölgeleri, Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 75. toplantısında yaptığı Çin’in karbon nötr sözünü yerine getirmek için sera gazı salımlarını gelecek 40 yılda daha da düşürme sözüne daha çok bağlı olduğunu gösteriyor.

İki yeni pilot bölgenin başlatılması sadece sınırlı coğrafi alanlarda yerel hükümet yetkilileri ile finansal kurumların bütünleşme düzeylerini test etme fırsatı değil aynı zamanda büyük bir ulusal hedefin uygulanmasına gösterilen bölgesel anlayışın düzeyini de doğrulama fırsatı sunuyor.

BEIJING VE CHONGQING YEŞİL FİNANSMAN İLKELERİNDE ÖNCÜLÜK EDECEKLER

Beijing yeşil finansman reform pilot bölgesi böylece kenti yeşil finans için bir uluslararası merkeze ve altyapı yatırımlarında çevre dostu olmaya ve sürdürülebilirlik ilkelerine büyük önem veren ülkelerle sınır ötesi iş birliğinin bir örneği haline getirmek için iyi bir konumda. Bu adım ayrıca hükümetin, yerel düzeyde hedefli politikalar ve yeniliklerle kazanılan deneyiminin ulusal ölçeğe aktarılabileceği daha güçlü bir yeşil finans sistemi yaratma çabalarının bir parçası olarak da açıklanabilir. Beijing ile Chongqing yeşil finansman ilkelerinde öncülük edecekler ve bu iki kentin iyi pratikleri Çin’deki başka yerlerde de benimsenecek. Bu tür denemeler, merkez bankası, devletin sahip olduğu bankalar ve finansal yetkililerin merkezlerinin bulunduğu yer olduğu düşünülürse, Beijing’de çok başarılı olacak. Bu yeşil finans ekosisteminin katılımcıları arasında yüksek düzeyde koordinasyonu mümkün kılacak.

Chongqing’i ülkedeki ilk eyalet karbon nötr ekonomisi olarak seçme kararı, Çin’in en yoğun nüfus oranına sahip belediyesinin yeşil finans ile çevre endüstrileri derinden bütünleştirerek reform ve yenilikler arama çabalarının kabulü olarak da görülebilir. Chongqing’in kent merkezinde bir yeşil finans caddesi kurma planının ilan edilmesi kentin yeşil dönüşümü nasıl benimsediğini gösteriyor.

Tsinghua Üniversitesinin geçen yıl yayınladığı bir araştırmada, Çin’in 2060’ta karbon nötr hale gelmek için sadece enerji sistemlerine 2050’ye kadar 20 trilyon dolar yatırım yapması gerektiğini hesaplandı. Böyle iddialı bir hedefe ulaşmak için, yeşil ve düşük karbonlu kalkınma için koordineli ve hedefli politikalar gerekiyor, her şeyden önce her paydaşın sorgusuz sualsiz desteğini gerektiriyor.

Yeşil finansman performansını artırmak için yapılan son açıklamalar, ortak bir hedefe sahip güçlü bir uyuşmanın somut kanıtları ve kamu sektörünün katkısı gerekli bir başlangıç noktasıyken, iş yapma biçiminin doğasını yeniden tanımlamakta özel sektörün rolü hayati olacak ve aynı zamanda doğayı sömürmeye alışmış bir iş ortamından tamamen farklı doğayı koruyan iş ortamına bu tektonik geçişin yapılmasına da yardımcı olacak.

Günün sonunda, Çin’in yeşil finans çıtasını yükseltme ve yeşil finansta küresel bir lider olma girişiminin gelecekteki sonucu, yeşil finansa katkı yapacak finansal kurumlar için iyi değerlendirilmiş bir teşvik planı yaratma gücüne bağlı olacak.