Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Halk Hükümeti Sözcüsü Xu Guixiang, düzenlediği basın toplantısında, Xinjiang’da Uygurlara baskı yapıldığına ve zorla çalıştırma uygulandığına dair iddiaları “asılsız, mesnetsiz ve aptalca karalamalar” olarak niteledi.

Xu, söz konusu iddiaların uluslararası hukukun ve uluslararası ilişkilerin temel normlarının ciddi bir ihlali, Çin’in iç işlerine yönelik ciddi bir provokasyon ve insanlığın ahlaki normlarına ciddi şekilde aykırılık teşkil ettiğini belirtti.

Xinjiang’da asla “soykırım” diye bir durumun yaşanmadığına işaret eden Xu Guixiang, demografik gelişme açısından bakıldığında, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulduğu 1949 yılından bu yana etnik azınlıklar dâhil olmak üzere Xinjiang nüfusundaki artışın sürdüğünü söyledi.

Xu Guixiang, 1953’teki ilk ulusal nüfus sayımından 2020’deki yedinci sayıma kadar Xinjiang’ın nüfusunun 4 milyon 783 binden 25 milyon 852 bin 300’e yükseldiğini, Uygurların nüfusunun 3 milyon 676 binden 11 milyon 624 bine çıktığını söyledi.

Xu, bölgede ortalama yaşam süresi 1949’da 30 yaşın altında iken, 2019’da 74,7’ye çıkarken, Uygur nüfusunun artış hızının Xinjiang’ın genel nüfusunun tamamının ve tüm etnik azınlıkların nüfusunun üzerinde olduğunu aktardı.

Xu Guixiang, Xinjiang’daki tüm etnik grupların dayanışma ve refah içinde, nar taneleri gibi iç içe yaşadıklarının altını çizdi.