Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’nin merkezi Urumçi’de önceki gün, Çin’de bulunan yabancı ticaret ve sanayi çevrelerinden temsilcilerin katılımıyla ve video konferans yöntemiyle “Xinjiang Harika Bir Yerdir” isimli panel düzenlendi.

Xinjiang ile Çin’in diğer bölgelerinden yabancı ticaret ve sanayi çevrelerinden temsilciler etkinlikte, Xinjiang’ın ekonomik ve toplumsal gelişimine ilişkin durum hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Xinjiang Komisyonu Daimi Komitesi Üyesi ve Xinjiang Sendikalar Federasyonu Başkanı Ilzat Ahmatjan, Xinjiang’daki ekonomik büyüme, dışa açılma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi gibi konular hakkında bilgi verdi.

Ahmatjan, “Xinjiang’ın Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) bu yılın ilk üç çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 arttı. Xinjiang’ın dış ticaret hacmi yıllık bazda yüzde 11,6 artarak, 17 milyar 115 milyon dolara ulaştı. Bölgede gerçekleştirilen yabancı yatırım projesi sayısı 4 bin 819’u buldu. Ekim sonu itibarıyla Xinjiang’dan 33 bin Çin-Avrupa yük tren seferi geçti; bu seferler toplamının yarısından fazlasını oluşturuyor.” diye konuştu.

İli Kazak Özerk İli Horgos Belediye Başkan Yardımcısı Fan Zengxi de, Horgos’daki endüstriyel durum ile bölgenin konumunun ekonomik kalkınmaya getirdiği avantajlardan bahsetti.

Fan, “Bu yıl içinde Horgos demir yolu sınır kapısında 14 transit hat daha açıldı ve toplam transit hat sayısı 36’ya ulaştı. Bu hatlar başta Almanya, Polonya, Türkiye ve Rusya olmak üzere 18 ülkenin 45 kentine ulaşıyor, bu hatlardan taşınan malların çeşidi 200’ü aştı.” dedi.

Bayingolin Moğol Özerk İli’nden pamuk çiftçisi Rehman Yunus, bu yılki çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yunus, “Bu yıl 35 hektar pamuk ektim ve 200 tondan fazla pamuk topladım.” dedi.

Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’nden yetkililer de panelde yabancı iş çevrelerinden temsilcilerin sorularını yanıtlayarak, Xinjiang’da yürütülen ekonomik ve toplumsal gelişim, dışa açılma, çevre koruma, e-ticaret ve Kuşak ve Yol’un ortaklaşa inşası çalışmaları hakkında bilgi verdi.