Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Ormancılık Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre, büyük ölçekli suni ağaçlandırma çalışmaları sayesinde, Xinjiang’ın orman örtüsü oranı son yıllarda istikrarlı bir şekilde artarak 13. Beş Yıllık Planı’nın başlangıcındaki yüzde 4,24’ten planın sonunda yüzde 5,02’ye yükseldi.

5 yılda 1 milyon hektara yakın alan ağaçlandırıldı, gönüllü olarak 100 milyondan fazla ağaç dikildi.

Xinjiang yönetimi, ağaçlandırma ve yeşillendirmenin odağını, koruma ormanın kalitesinin iyileştirilmesi ve ekolojik koruma ve restorasyonun güçlendirilmesine kaydırarak kırsal kesimleri yeşillendirmeyi aktif olarak teşvik ediyor.

Bölgede ayrıca yapay ağaçlandırmanın ölçeği bilimsel olarak ayarlanarak ağaçlandırma için kapatılan ormanların oranı artırıldı.

Şu anda bölgede ekolojik medeniyet inşasının yeni bir aşamaya taşınması ve daha güzel bir Xinjiang inşa edilmesi amacıyla bir dizi ekoloji koruma ve onarım projesi planlanıyor.