1. Çin Ulusal Nüfus Sayımından elde edilen verilere göre, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’ndeki nüfus 1 Kasım 2020 itibariyle 25 milyon 852 bin 345’e ulaştı. Bu rakam, 6. Çin Ulusal Nüfus Sayımına göre yüzde 18,52 arttı.

Xinjiang’da nüfus artışı, ülke ortalamasını 13 puan geride bıraktı.

Veriler, Xinjiang’ın ekonomik ve sosyal gelişmesinin çok sayıda vatandaşı bölgede yatırım yapmaya çektiğini gösteriyor.

Bu arada Xinjiang nüfusunda Han milliyeti yüzde 42,24, etnik azınlıklar ise yüzde 57,76’lık pay aldı. Uygur nüfusu ise yüzde 16,2 artarak bölge nüfusunun yüzde 44,96’sı ve etnik azınlıkların yüzde 77,85’ini oluşturdu.

2010 yılında tamamlanan 6. Ulusal Nüfus Sayımına göre, etnik azınlıkların nüfusu yüzde 14’ten fazla arttı ve ülke genelindeki etnik azınlıkların büyüme hızını 4 puan geride bıraktı.

Xinjiang’da 15 yaş ve üzerindeki nüfusun ortalama eğitim süresi 9,27’den 10,11’e yükseldi.

Xinjiang İstatistik Bürosu’ndan bir yetkili, bölge nüfusunun nispeten yüksek hızla arttığını, aynı zamanda Han nüfusunda etnik azınlıklara göre daha büyük artış görüldüğünü, bunun esas nedeninin bölge dışından yatırım yapmak veya iş kurmak için bölgeye giren Hanların artması olduğunu belirtti.

Yetkili, son yıllarda Xinjiang nüfusundaki artışın yavaşlamasıyla ilgili bir soruyu yanıtladı ve şunları söyledi:

“Dünyadaki nüfus artış eğilimlerine göre, ekonomik ve sosyal gelişme seviyesi yükseldikçe, insanların kendi değerini gerçekleştirme ve kaliteli doğum yaklaşımı güçlenir. Bunun sonucu doğum oranı ve nüfusun doğal artış oranı azalır. Son yıllarda Xinjiang’da yoksulluğu bertaraf etme çalışmasının ilerletilmesiyle, bölgenin güney kesimindeki üretim ve yaşam koşulları sürekli iyileşiyor ve kentleşme ilerliyor. Kentli nüfus artarken, vatandaşların eğitim seviyesi yükseliyor. Bununla birlikte, giderek daha fazla vatandaş geç evlenmeyi, geç ve az doğum yapmayı tercih ediyor.”