Bo’ao Asya Forumu 2021 Yıllık Toplantısı açılış töreni bugün Çin’in Hainan eyaletine bağlı Bo’ao kasabasında başladı. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping video konferans yoluyla törene katılarak bir konuşma yaptı.

ÇİN ASYA VE DÜNYA İLE BİRLİKTE KALKINIYOR

Cumhurbaşkanı Xi, konuşmasında Çin’in reform ve dışa açılmayı geliştirip, bölgesel iş birliğini yoğunlaştırarak Asya ve tüm dünya ile birlikte kalkınmakta olduğunu vurguladı.

Xi Jinping, geçen 20 yıl içinde Asya ülkelerinin bölgesel ekonomik bütünleşmeyi hızlandırdığına, ekonomik ve toplumsal gelişmeyi eşgüdümlü olarak ileri taşıdığına, bu sayede Asya’nın dünyanın en dinamik bölgesi haline geldiğine işaret etti.

Çin’in Asya ailesinin önemli bir üyesi olduğunu vurgulayan Xi Jinping, Çin’in reform ve dışa açılmayı sürekli geliştirdiğini, bölgesel iş birliğini yoğunlaştırdığını, böylece Asya ve tüm dünya ülkeleriyle ortak kalkınmayı gerçekleştirmekte olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Xi, forumun Çin, Asya ve dünyanın geçtiği sıradışı bir sürece şahitlik ettiğini ve dünyanın gelişmesine büyük katkı sağladığını söyledi.

KARŞILIKLI SAYGI VE EŞİTLİK İLKESİNE BAĞLI KALINMALI

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Bo’ao Asya Forumu açılış konuşmasında, ülkeler arası ilişkilerde eşitlik, karşılıklı saygı ve güven ilkelerinin baz alınması gerektiğine işaret ederek, emir verme ve diğer ülkelerin içişlerine karışma girişimlerinin destek almayacağını kaydetti.

Xi barış, gelişme, adalet, demokrasi ve özgürlük dâhil insanlığın ortak değerlerinin yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekerek, farklı medeniyetler arası değişim ve deneyim paylaşımı yapılması ve medeniyetlerin geliştirilmesine hız katılması gerektiğini belirtti.

DÜNYANIN HEGEMONYAYA DEĞİL, ADALETE İHTİYACI VAR

Xi, küresel işlerin tüm dünya ülkeleri tarafından istişare yoluyla yürütülmesi gerektiğine işaret ederek, dünyanın kaderinin tüm dünya ülkelerinin ortak iradesine bağlı olduğunu söyledi.

Xi Jinping, bir veya birkaç ülkenin kendi belirlediği kuralları diğer ülkelere dayatmaması ve bir avuç ülkenin tek taraflılığı dünyaya hakim kılmaya çalışmaması gerektiğininin altını çizdi.

Dünyanın hegemonyaya değil, adalete ihtiyaç duyduğuna işaret eden Xi Jinping, büyük devletlerin büyük devletlere yakışır bir tutum sergileyip daha çok sorumluluk üstlenmeleri gerektiğini vurguladı.

ÇİN, ASLA HEGEMONYA PEŞİNDE OLMAYACAK

Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin’in ne kadar gelişirse gelişsin, asla hegemonya ve siyasi güç toplama peşinde olmayacağını ve silahlanma yarışı yapmayacağını vurguladı. Xi Jinping, dünya barışının inşacısı, küresel kalkınmanın katkıcısı ve uluslararası düzenin koruyucusu olmaya devam edeceğini söyledi.

MEYDAN OKUMALAR VE ÜMİTLER BİR ARADA

Xi Jinping, içinde bulunulan çağın meydan okumalarla dolu olduğu gibi ümitlerle de dolu bir dönem olduğunu vurguladı.

Xi Jinping Asya dâhil tüm dünya ülkelerine çağın gereksinimlerine ayak uydurarak Covid-19 salgınıyla ortaklaşa mücadele etme, küresel yönetişimi güçlendirme, insanlığın ortak kader topluluğunun oluşturulması için sürekli ileriye doğru adımlar atma çağrısında bulundu.

KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİ ÜMİT VERİCİ

Kuşak ve Yol girişimine de değinen Cumhurbaşkanı Xi, girişimin tek bir tarafa özel bir yol değil, herkesin el ele ilerlemesini mümkün kılan güneşli bir cadde olduğunu yineledi.

Girişime tüm ülkelerin katılabileceğini ve ortak fayda sağlayabileceğini belirten Xi, Kuşak ve Yol’u birlikte inşa etmede temel hedefin gelişmek olduğunu ve girişimin ortak kazanç getireceğini söyledi.

Kuşak ve Yol’un yoksulluğu azaltma ve ekonomik büyüme yolu olması bekleniyor

Xi Jinping, Kuşak ve Yol’un ortaklaşa inşasının 2030 yılına kadar dünya çapında 7,6 milyon insanın aşırı yoksulluktan ve 32 milyon insanın orta derecede yoksulluktan kurtulmasına yardımcı olmasının beklendiğini vurguladı.

Xi, açıklık ve hoşgörü ruhuyla, katılmak isteyen ilgili taraflarla ortak çaba gösterip Kuşak ve Yol’u yoksulluğun azaltılmasına ve büyümeye giden yol olarak inşa etmeye çalışacaklarını ve insanlığın ortak refahına olumlu katkılarda bulunacaklarını söyledi.

“DUVARI ÖRMEK” VE AYRIŞTIRMAK ZARAR GETİRİYOR

Öte yandan ekonomik küreselleşme çağında, açıklık ve entegrasyonun durdurulamaz bir tarihi eğilim olduğunu vurgulayan Xi, duvarları örmek ve ayrıştırmanın, ekonomi ve piyasa kurallarını ihlal ettiğinin ve zarar getirdiğinin altını çizdi.