China Daily

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) istihbarat kuruluşları, yeni koronavirüsün kaynağı hakkında bir rapor ortaya koyacaklar. Ancak, raporun ikna edici olup olmayacağı tartışmaya açık bir konu. 

ABD istihbarat kuruluşları böyle bir görevi üstlenebilecek kalitede mi? Dünya, ABD istihbarat aygıtının gerçekten güçlü olduğuna inanmasına rağmen, yanıt kesinlikle hayır. Virüsün kaynağını izleme görevi, bilim insanlarının yükümlülüğünde olmalıdır. Dünya çapındaki bilim insanlarının çoğunun virüsün muhtemelen bir hayvandan insana geçtiğine inandığı zaman, ABD Başkanı Joe Biden’ın, virüsün kaynağının incelenmesi için istihbarat kuruluşlarına talimat vermesi gülünçtür.

Ancak başka bir açıdan bakıldığında, ABD yönetiminin böyle yapması anlaşılabilir bir durumdur, çünkü Washington virüsün kaynağını izlemeyi asla bilimin konusu olarak düşünmemiştir. Bunun yerine Washington, uzun süredir bu konuya siyasi bir görev olarak yaklaşmıştır. Kesin konuşmak gerekirse, ABD’nin uzun süredir görevi, Çin’in Wuhan Viroloji Enstitüsü’nü virüsün kaynağı olarak suçlamak için kanıt oluşturabilmeye çalışmaktı. Bunu yapmak için ABD istihbarat kuruluşlarının görevlendirilmesi doğaldır. Biden yönetiminin zaten talep ettiği sonucu destekleyecek bir kanıtı “bulmak” zorundaki bir soruşturmayı, bilimsel bir soruşturma olmadığı için hiçbir bilim insanı yapamaz. 

WASHINGTON VİRÜSÜN KAYNAĞININ İZLENMESİ KONUSUNU SİYASALLAŞTIRIYOR

ABD istihbarat kuruluşlarının, Irak’ın kitle imha silahlarına sahip olduğu konusunda dünyayı ikna etmek amacıyla bu yüzyılın başında Saddam Hüseyin’i suçlamak için uydurduğu kanıtları hiç kimse unutmamalı. Bu “kanıtlara” göre, ABD 2003 yılında Irak’ı işgal hareketini başlatmıştı. Bu kanıtların, ABD güçleri Irak’ta herhangi bir kitle imha silahı bulamadığı zaman yanlış olduğu ortaya çıkmıştı. Fakat Irak harap oldu ve Irak halkı sonsuz bir sefalete sürüklendi. Bu işgalin yan ürünü İslam Devleti terör örgütünün yükselişiydi.  ABD istihbarat teşkilatları Washington’ın çıkarlarına hizmet ediyor ve Washington’ın ihtiyacı neyse onu sağlıyor. Hiçbir ABD medyası, ABD istihbarat teşkilatlarının yalan söylese bile ABD’nin çıkarlarına hizmet ettiğini düşünecekleri için raporun sonucuna karşı çıkmayacak. 

Washington, virüsün kaynağının izlenmesi konusunu siyasallaştırarak, dünyanın dikkatini salgını kontrol altına almada yaptığı kötü işten ve virüsün dünya çapında hızla yayılmasında üstlenmesi gereken sorumluluktan çevirmeyi amaçlıyor. Ancak, Washington’ın Çin’in bir günah keçisi olabileceğine inanması yanlış.

Washington’ın virüsün kaynağını izleme raporu, sadece saçmalık olacak ve virüse karşı küresel dayanışmayı daha fazla engellemeye hizmet edecek. Dünyanın geri kalanı, ABD’nin gerçekleri ve doğruları umursamadığının ve sadece Çin’e iftira atmakla ilgilendiğinin çok iyi farkındadır.