China Daily / Wan Xiaomeng

Kırsal bölgelerdeki birinci, ikinci ve üçüncü endüstrilerin bütünleştirilmesi tarımın dönüşümü ve bir üst seviyeye çıkarılmasında önemli bir yoldur, bu da kırsam ekonominin canlanmasına ve çiftçilerin gelirin artmasına yardımcı olur.

Üç endüstrinin bütünleşmiş gelişmesinin özü, tarım sektörünün mantıksız derecede düşük katma değeri sorununu çözmek ve sektörün endüstriyel ile değer zincirlerini daha da genişletmektir. Şu anda, kırsal bölgelerdeki endüstrilerin bütünleştirilmesi asıl olarak endüstri zincirlerinin genişletilmesi, tarımın diğer endüstrilerle bütünleştirilmesi ve gelişmiş teknolojilerin uygulanması yoluyla yapılıyor.

Tarım sektörünün sanayi zincirlerinin genişletilmesi hem tarımsal ürünlerin işleme endüstrilerinin hem de satış hizmetlerinin geliştirilmesini gerektirir. Tarımın diğer endüstrilerle bütünleştirilmesi asıl olarak tarımın turizmle geliştirilmesiyle ilgilidir. Shandong eyaletindeki Pingdu kenti bu bakımdan önemli bir örnektir. Gelişmiş teknolojilerin uygulanması tarımın bütünleştirilmesinin lider teknolojilerle ve belirtil tip hizmetlerle güçlendirilmesini içerir.

Ancak kırsal bölgelerde birincil, ikincil ve üçüncül endüstrilerinin bütünleştirilmesi ile ilgili halen bazı sorunlar var.

MARKALARIN ROLÜ ARTIRILMALI

İlk olarak, bütünleşme düzeyinin artırılması gerekiyor.

İkincisi, büyük sayılarına rağmen, işleme şirketleri genel olarak düşük teknolojik rekabet gücüne sahip küçük ölçekli şirketler. Ayrıca, özellikle birçok sektörün geliştirilmesindeki uzmanlar olmak üzere profesyonel çalışan açığı var.

Üçüncüsü, tarımsal turizm projelerinin geliştirilmesi büyük arazi gerektiriyor, bu nedenle sınırlı toprak arzı yüzünden kısıtlanıyorlar.

Dördüncüsü, tarım ile kırsal bölgelerde etkin yatırım görece yetersiz ve kırsal altyapının inşa edilmesi kentsel bölgelerdekinin gerisinde kalmış durumda. Kırsal kamu hizmetlerinin sunulmasında zayıf halkalar var ve öncü ile olgun teknoloji faktörlerinin yanı sıra toplumsal sermayenin tarımsal ve kırsal alanlara genişlemesi ve nüfuzu yavaş,

Kırsal kesimlerdeki endüstrilerin bütünleşmiş gelişmesini daha da güçlendirmek ve tarımsal ile kırsal alanların modernleşmesini desteklemek için birkaç önlem alınabilir.

ÜLKE ÇAPINDA KOORDİNASYON ŞART

İlk olarak, endüstrilerin gelişmesinin yönlendirilesinde markaların rolü artırılmalıdır. Yerel hükümetler ve işletmelerin piyasadaki etkilerini artırmak amacıyla tanınabilir markalar yaratmak için yerel alanların tarihsel yan anlamlarını ve geleneksel kültürlerini daha fazla araştırması, keşfetmesi gerekiyor. Örneğin, Sichuan eyaletinde yoksulluğun yok edilmesi ile ilgili yaptığımız araştırma, yerel hükümetin Daliangshan -yerel bir dağ zinciri- coğrafi anlamını yerel özelliklere sahip tarımsal ürünlerin marka tanımlayıcısı olarak geliştirmeye çaba gösterdiğini belirledi. Birleşik bir Daliangshan tarımsal ürün kimliğinin, yerel tarımsal ürünlerin paketleme, etiketleme ve reklamında kullanmak için oluşturulması yerel tarımsal üren markalarının geliştirilmesini güçlendirdi. Değişik etkinliklerle, piyasa rekabet gücü ve yüksek kalite markaların etkisi artırılabilir.

İkincisi, sadece çiftçilerin gelirlerinin artmasını taşıyacak direkler değil, aynı zamanda tarımsal kalkınma modelinin dönüşümünü etkin biçimde destekleyecek ve tarımsal endüstri zincirinin nitelik, etkinlik ve rekabet gücünü iyileştirmeyi sağlayacak çabaların bel kemiği olan endüstriyel liderleri yetiştirme çabalarını hızlandırmak önemlidir. Örneğin, Hebei eyaletindeki Zhangjiakou kentinin yönetimi, gelişmelerini sağlamak ve yoksulluğu bitirmeye yardımcı olmak için 32 önde gelen işletmenin kapasitelerini geliştirmesine öncelik verdi. Kasım 2018 itibarıyla 32 işletme 81’i yoksulluk listesindeki 301 köyün 14 bin 142 yoksul ailesinden 28 bin 692 yoksul kişinin gelirlerini artırmasına doğrudan katkıda bulundu.

Politika ve finansal destek ve kaynakların dağıtımını optimize etme bakımından önde gelen işletmelere desteği artırmak için adımlar atılmalı, bu işletmelerin daha büyük ve güçlü olması sağlanmalı ve tarımsal kalkınma modellerinin dönüşümünü hızlandırma ile kırsal endüstrilerin bütünleşik kalkınmasına öncelik etme konusunda rollerini tam anlamıyla yerine getirmelerine izin verilmelidir.

Üçüncüsü, kentsel-kırsal bütünleşmiş kalkınma için ulusal pilot bölgelerin kurulması tarımın genel kalkınmasını ve kırsal kesimlerin canlandırılmasını güçlendirecektir. Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu kısa süre önce, 11 pilot bölgenin kurulmasına yeşil ışık yakan, ulusal kırsal-kentsel bütünleşmiş kalkınma pilot bölgeleri kurulması için bir plan yayınladı.

Planın kırsal canlanma ve yeni kentleşme stratejisini, bütün ülkede kentsel ile kırsal bölgelerin bütünleşmiş gelişmesini desteklemek için tercihli politikalar ve özel fonlarla daha ileri götürülmesini amaçlıyor.  Kentsel-kırsal bütünleme tarım, sanayi, enformasyon teknolojisi, ticaret, reform, doğal kaynaklar, kamu güvenliği, toprak kullanıma ve hane kaydının yanı sıra, bölge ve bölge altı düzeylerde yetkililer dâhil birden fazla yönetimi ilgilendiriyor.