China Daily

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, yakında, temel ürünler ve endüstrilerde tedarik zinciri risklerini değerlendirmek için federal daireler ve kurumlarına yönelik bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

ABD, son birkaç on yıldır, imalat sektöründeki pek çok halkasını diğer ülkelere aktardı, iç tedarik zincirinde birçok değişiklikler yaptı, ama en ileri teknolojiler halen ABD’de de bulunuyor. Bu tür bir endüstriyel ve tedarik zinciri modeli, sadece ABD’li şirketlerin üretim maliyetlerini azaltmasına ve kârlarını azami seviyelere çıkarmasına yardımcı olmadı, aynı zamanda ABD’nin sosyal kalkınma ile bilimsel ve teknolojik ilerlemesine de olanak sağladı. Bu yüzden, endüstriyel transferleri zorla desteklemek ve ekonomik yasaları güç kullanarak değiştirmek gerçekçi ve bilimsel değildir. Bu,  sadece ABD’nin karşı karşıya olduğu sorunları çözmez, ayrıca çok iyi kurulmuş küresel endüstriyel ve tedarik zincirine zarar verecektir.

Küreselleşme çağında, küresel endüstriyel ve tedarik zincirlerinin oluşturulması ile gelişmesi, piyasa yasaları ve yatırımcı seçimleriyle yönlendirilir. Bilim ve teknolojinin hızlı gelişimiyle, imalat süreci giderek daha karmaşık bir hal aldı. Örneğin,  sıradan bir arabanın birbirinden ayrılamayan 10 binden fazla parçası vardır ve uluslararası iş bölümü olmadan araba üretmek imkânsızdır.

ABD’NİN EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ BELİRSİZ

Bilimsel ve teknolojik yenilikçilik çağında, açılım ile iş birliği, bir ülkenin gelişmenin ön saflarında kalması için en iyi yoldur. Herhangi bir ülkenin, ticaret engelleri yaratarak, tedarik zincirlerinde avantaj elde etmeye çalışması başarısızlığa mahkumdur.

Şimdiye kadar Covid-19 salgını küresel çapta kontrol altına alınamadı, küresel ekonomik toparlanma tam olarak canlanmadı ve ABD’nin ekonomik görünümü belirsiz. ABD merkez bankası Fed’in Başkanı Jerome Powell, son zamanlarda, ABD işgücü piyasasının zayıf kaldığı uyarısında bulundu. Bu bağlamda, yeni ticaret engelleri ortaya çıkarmak, ABD ve küresel ekonomilerin toparlanmasında olumsuz etkilere yol açacaktır.

Daha fazla açıklık ve iş birliği, ABD’nin, sağlıklı bir tedarik zinciri kurabilmesinin en iyi yoludur. ABD’deki karar alıcıların, piyasa ekonomisinin yasalarına ve serbest ticaretin kurallarına saygı göstermeye ihtiyacı vardır. Bu, hem ABD hem de küresel ekonomi için faydalı olacaktır.