Haber: Samet Demir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısı sonrası politika faizini değiştirmedi, yüzde 19’da sabit bıraktı. Faiz kararının açıklandığı metinden, bir önceki faiz kararı metininde bulunan “gerekirse ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır” ifadesinin çıkartıldığı dikkat çekti.

Merkez Bankası faiz kararında fiyat istikrarının korunması için tüm araçların kararlılıkla korunacağını bildirdi. Kararda enflasyonla mücadele vurgusu yapıldı.

Karar sonrası Dolar/TL 8,05’lerden 8,10’e doğru yükseliş gösterdi.

“MAYISTA DA SABİT KALAN BİR FAİZ GÖREBİLİRİZ”

Gazeteci ve Aydınlık gazetesi ekonomi yazarı Recep Erçin, faizin sabit tutulmasıyla ilgili CRI Türk’e şu değerlendirmede bulundu:

“Başkan Şahap Kavcıoğlu’nun bu ilk sınavıydı. Esasen herhangi bir faiz adımı atılmayacağı belliydi. Ekonomi yönetimi çevrelerinden gelen açıklamalar buna işaret ediyordu. Anlaşılıyor ki, Naci Ağbal görevden alınacağını anlayınca önden yüklemeli bir adım atmış. Bu ay böylece pas geçildi. Metinde ilave sıkılaştırma ibaresi kaldırılmış olabilir ancak şu kısım da önemli: ‘Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.’

Ben buradan şunu anlıyorum Başkan Kavcıoğlu döneminde beklenen enflasyona göre değil de oluşan enflasyona göre bir faiz politikası izlenerek, politika faizinin gerçekleşen enflasyonun bir miktar üzerinde kalması sağlanacak. O anlamda önümüzdeki aylarda biz enflasyonun azalmak bir yana artmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Bu şahsi görüşüm değil. Piyasa ekonomistlerinin Merkez Bankası anketine verdiği yanıtlardan, Türkiye İstatitsik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası’nın iktisadi yönelim anketlerinden ve güven endekslerinden bunu çıkarıyorum. Şu halde önümüzdeki ayda da bir faiz indirimi zor görünüyor. Eğer yukarıda alıntıladığım taahhüde bağlı kalınacaksa mayısta da sabit kalan bir faiz görebiliriz. Haziranda duruma yeniden bakmak gerekecek.”

“ENFLASYON DÜŞMEYECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR”

İktisatçı Prof. Dr. Mehmet Şişman ise faizin sabit tutulmasıyla ilgili CRI Türk’e şunları aktardı:

“Merkez Bankası, enflasyonun üstünde bir faiz vereceğiz diyor ama gerçekleşen enflasyon. Enflasyon düşerse düşürürüz deniliyor, top merkezden çıkar. Risk primi düşerse gerçekleşen enflasyona göre düşürürler. Enflasyon düşmeyecek gibi duruyor, problem orada. Beklenti de iyi değil.”

PPK sonrası toplantı metninde şu değerlendirme yapıldı:

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

Salgına bağlı olarak 2020 yılında sert daralan küresel ekonomi, destekleyici politikalar ve aşılama sürecindeki olumlu gelişmelerin etkisiyle toparlanmaya devam etmektedir. Bu iyileşme sürecinde, özellikle imalât sanayi faaliyeti ve küresel ticaretteki ivmelenme belirleyici olmaktadır. Emtia fiyatlarındaki artış eğilimi hız keserken, yükselen küresel enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri önemini korumaktadır.

Salgının sınırlayıcı etkilerine rağmen, iç ve dış talep kaynaklı olarak yurt içi iktisadi faaliyet güçlü seyretmektedir. İmalât sanayi faaliyeti kuvvetli bir ivme sergilerken, salgın kısıtlamalarından olumsuz etkilenen hizmet sektörlerindeki zayıf seyir sürmektedir. Bununla birlikte, salgının gidişatı ve aşılama sürecine bağlı olarak iktisadi faaliyet üzerinde her iki yönde riskler bulunmaktadır. İhracattaki artış ve altın ithalatındaki gerilemeye rağmen, güçlü iç talep ve emtia fiyatları cari işlemler dengesini olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Ticari kredilerde ılımlı bir seyir gözlenirken, finansal koşullardaki sıkılaşmaya rağmen bireysel kredi büyümesinde yükseliş eğilimi görülmektedir.

Talep ve maliyet unsurları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Mevcut parasal duruşun krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin önümüzdeki dönemde belirginleşeceği öngörülmektedir. Bu doğrultuda Kurul, politika faizini sabit tutarak sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.

“POLİTİKA FAİZİ ENFLASYONUN ÜZERİNDE OLUŞTURULMAYA DEVAM EDİLECEK”

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.

Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikâmesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.

Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir.