Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının 2022 yılı bütçeleri kabul edildi.

Genel Kurul görüşmelerinin birinci turunda TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun 2022 yılı bütçeleri ele alındı.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların 2022 yılı bütçeleri kabul edildi.