Neolitik dönemden erken Roma’ya kadar kesintisiz yerleşim yeri olarak kullanılan Tatarlı Höyük’te bu sezonki kazılarda 4 bin yıl öncesine ait çöp çukuru gün yüzüne çıkarıldı.

Roma Dönemi’nde Kilikya adıyla bilinen Çukurova’nın en büyük yerleşim yerlerinden biri olan Tatarlı Höyük’teki kazılar, Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Girginer başkanlığındaki ekip tarafından 2007’den bu yana sürdürülüyor.

Ceyhan ilçesine bağlı Tatarlı Mahallesi’nde yer alan höyükte Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Çukurova Üniversitesi adına Adana Büyükşehir Belediyesi ve Türk Tarih Kurumunun desteğiyle devam eden kazıların bu sezonunda Kalkolitik döneme ait kalıntılar gün yüzüne çıkarılmaya çalışılıyor.

Sezon kazılarında, milattan önce 2. binin ilk yarısına tarihlenen, günümüzden yaklaşık 4 bin yıl önceye ait Orta Tunç Çağı’nda kullanılan çöp çukuru bulundu. Arkeologlar çalışmalarının ilerleyen bölümünde çöp çukuruna ait daha fazla detay elde etmeyi hedefliyor.

Kazı başkanı Doç. Dr. Serdar Girginer, Tatarlı Höyük’ün 2 milyon 250 bin-1 milyon 700 bin yıl önce patlayan iki yanardağ arasında konumlandığını söyledi.

Bazalt oluşum üzerinde yer alan höyük ve yakın çevresinin jeolojik yapısından dolayı çok sayıda su kaynağını barındırdığını anlatan Girginer, bu özelliğinin Tatarlı’nın Neolitik dönemden Erken Roma’ya kadar yerleşim yeri olarak kullanılmasını sağladığını belirtti.

Girginer, bölgedeki kazılarla kentin tarihine ışık tutmanın yanı sıra Hitit Kraliçesi Puduhepa’nın doğup büyüdüğü ve gençlik yıllarını geçirdiği höyüğün Kizzuwatna devletinin en önemli kentlerinden Lawazantiya olduğunu kanıtlayan bulgulara ulaşmaya devam ettiklerini aktardı.