40 yıldan fazla bir süre önce, Çin Komünist Partisi “orta halli refah toplumu” (Xiaokang Shehui) inşa etmeyi önerdi. 2012 yılında, çok yönlü bir şekilde varlıklı bir toplum inşa etmek, resmi olarak yeni bir hedef haline geldi. 2020’de Çin, çok yönlü bir şekilde görece müreffeh bir toplum inşa etti ve ilk yüzüncü yıl hedefine ulaştı.

Çin’de halkın refahı gelişmeye devam etti:

Sakinlerin geliri istikrarlı bir şekilde arttı ve kişi başına düşen harcanabilir gelir 32 bin yuanın (yaklaşık )üzerine çıktı.

Eğitimin yaygınlaşma derecesi önemli ölçüde artmış, ulusal dokuz yıllık zorunlu eğitim konsolidasyon oranı yüzde 95’i aşmış ve yüksek öğretim yaygınlaşma aşamasına girmiştir.

Halk sağlığı sisteminin inşası güçlendirildi, kent sakinlerinin sağlığı iyileşmeye devam etti ve sakinlerin ortalama yaşam beklentisi 77,3 yıla çıktı.

Sosyal güvenlik ağı sıkı bir şekilde örülmüştür, ülke çapında temel yaşlılık sigortasına katılan yurttaş sayısı 1 milyarı aşmıştır ve kentsel temel sağlık sigortasının kapsamı yüzde 95’in üzerinde sabitlenmiştir.

Son sekiz yılda, yoksullukla mücadele çalışmalarına yapılan toplam yatırım 1,6 trilyon yuanı aştı. Geçen yılın sonunda, yoksulluk çeken 832 ilçenin tamamı yoksulluktan kurtuldu ve yoksul kırsal bölgelerde yaşayanların kişi başına harcanabilir geliri 12.000 yuanın üzerine çıktı.

Çok yönlü bir şekilde varlıklı bir toplum inşa etmek bir “dijital oyun” veya “hız oyunu” değil, gerçek bir hedeftir.

1970’li yıllarda Deng Xiaoping Çin’in ekonomik ve toplumsal kalkınma stratejisini çizerken “Ortak Refah Toplumu” kavramını ilk kez ileri sürdü.

20. yüzyılın sonunda “orta halli refah toplumu”nun temel olarak gerçekleşmesiyle birlikte, Çin Komünist Partisi 18’inci Ulusal Kongre raporu, yeni hedefin “her yönden müreffeh bir toplum inşa etmek” olduğunu açıkça ortaya koydu.