Dünya nüfusunun beşte birini barındıran Çin’de inşa edilen orta halli refah toplumu insan haklarına yansıdı. Konuyla ilgili yayımlanan Beyaz Kitap’ta çarpıcı bilgiler yer alıyor.

Çin, tüm boyutları ile “orta halli refah toplumu” inşasını ilan ettikten bir ay sonra yayımladığı konuyla ilgili Beyaz Kitap yayımladı. Beyaz Kitap’ta orta halli refah toplumunun insan haklarında kapsamlı gelişmeye paralel ilerlediğinin altı çizildi. Salı günü basına servis edilen Beyaz Kitap’ta Çin’in kırsal kesimindeki sakinlerin kişi başına yıllık 2 bin 300 RMB altında yaşadığı mevcut yoksulluk standardına göre, 2020 yılının sonunda 98,99 milyon kırsal yoksul nüfusun tamamen yoksulluktan kurtulduğu, 832 yoksul ilçe ve 128 bin yoksul köyün yoksulluk listesinden çıkarıldığı, bölgesel yoksulluk sorununun çözüldüğü kaydedildi.

ÇİN, COVID-19 İLE MÜCADELEDE İNSAN HAYATINI MERKEZE ALDI

İnsan haklarının önündeki en büyük engelin yoksulluk olduğunu vurgulayan ve “Orta Halli Refah Toplumu İnşası Tamamlandı: Çin’in İnsan Hakları Davasında Parlak Bir Sayfa” adını taşıyan belgede şu ifadelere yer verildi:

“Çin Komünist Partisi (ÇKP) ve Çin hükümeti kırsal yoksulluğa odaklandı, kalkınma merkezli yoksulluk mücadeleyi hızlandırdı ve çok sayıda başarı elde etti. Bu nedenle tüm halkın yaşam standartlarını güvence altına aldı. Çin’deki orta halli refah toplumu her bakımdan kendini ispat etmektedir: Canlı bir kültür, sosyal adalet, sağlıklı bir ekosistem, insanlara fayda sağlayan kır ve kent arasındaki kalkınma dengesi, insan haklarına saygı ve kapsamlı koruma. Çin, Covid-19 ile mücadelede insan hayatını merkeze aldı. İnsanların eşit ve erişilebilir sağlık hizmeti lamasını sağladı. İnsanların yaşam kaliteleri yükseltildi, istihdam maksimum seviyeye çekildi, kültürel hizmetler güçlendirildi, eğitim hakkı güvence altına alındı, sosyal haklar tüm yurttaşları kapsayacak şekilde genişletildi ve ekosistemde geliştirildi.”