Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonunda, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE AŞ) Hakkında Kanun Teklifi kabul edildi.

Teklife göre MKE AŞ, yurt içi ve dışında şirket kurma, kurulmuş şirketleri satın alma, milli güvenlik ve ulusal kalkınma içeren yatırım projeleri için Cumhurbaşkanı Kararı ile kamulaştırma yapma yetkisine sahip olacak.

Türk Ticaret Kanunu ile özel hukuk hükümlerine tabi, başlangıç sermayesi 1 milyar 200 milyon lira olan MKE AŞ kurulacak. MKE AŞ.’nin yönetimi, denetimi, görev, yetki ve sorumlulukları düzenlenecek. Şirketin ilgili olduğu bakanlık, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) olacak.