Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, Sayıştay Başkanı seçimi ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üye seçiminin ardından askeri ceza alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülecek.

Meclis, yoğun gündemle çalışacağı yeni bir haftaya giriyor. Haftalık mesaisine 22 Haziran Salı günü başlayacak TBMM Genel Kurulu’nun en önemli gündemi, Sayıştay Başkanı seçimi olacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 15 Haziran’daki toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener ile Sayıştay 6. Daire üyesi Mehmet Aksoy’u, Sayıştay Başkanlığına aday olarak belirlemişti. İki adaydan biri, Genel Kurul’da yapılacak gizli oylamada Sayıştay’ın yeni başkanı seçilecek.

Genel Kurul’da daha sonra 9 kişiden oluşan RTÜK’teki 3 üyenin görev süresinin dolması nedeniyle üye seçimi yapılacak. Siyasi parti gruplarının üye sayısı üzerinden yapılan hesaplamaya göre seçilecek üyelerin 2’si AK Parti, 1’i Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) kontenjanından belirlenecek.

ASKERİ CEZA ALANINDA DÜZENLEMELER İÇEREN KANUN TEKLİFİ

Genel Kurul’da, daha sonra Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine başlanacak.

Düzenlemeye göre, subay ve astsubayların şüpheli sıfatıyla ifadesini, cumhuriyet savcısı alacak.

Askerlerin işledikleri askeri suçların soruşturulması izne tabi olacak ancak ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü hallerinde soruşturma, genel hükümlere göre yürütülecek.

Yüce Divan’da yargılanacak askerlerle ilgili soruşturma, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılacak.

Askeri suçlara ilişkin dava ve işler, suçun işlendiği yerin bağlı olduğu ilin adıyla anılan asliye ve ağır ceza mahkemelerinde görülecek. Askeri suçlara bakmak amacıyla il ve ilçelerde belirlenecek mahkemeler, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde belirlenecek.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) müfettiş kadrolarına askeri kaynaktan atama yapılabilecek.

Yüksek Askeri Şuranın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma işlemleri hariç, her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açık olacak.

Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu yürürlükten kaldırılacak.