CGTN / Wu Changhua

Doğanın bozulmasını durdurmak ve iklim direncini artırmak, Çin’deki Loess Platosu eko-bölgesi için bir fırsat ve yükümlülük haline geldi. Bu bölge aynı zamanda geleneksel olarak kömüre bağımlı alanın, insanlar ve gezegen için olumlu olan geleceğe doğru dönüşümün canlı bir örneğini sunuyor. 

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in kısa süre önce kuzeybatıdaki Shaanxi eyaletini ziyareti, merkezi hükümetin bu tür bir dönüşümü sağlamaya verdiği önemi ve öncelik düzeyini daha da vurguladı. Çin dilinde Loees Platosu, tıpkı adı gibi Çin ve Orta Asya’da kritik bir eko-bölgenin farklı rengini ve manzarasını yansıtıyor. Rüzgâr ve toprak, nehirler ile dağlar ve mevsimsel değişiklikler bütün bu ekosistemlerin mal ve hizmetleri, eski bir tarım uygarlığının doğuşu ve refahını besledi. 

Bu tür bir refah tarihte inişleri ve çıkışlar gördü, ancak bugün varlığını sürdürüyor ve güçlenerek büyüyor. Sarı Nehir havzasının kuzeybatısında yer alan bölge, Çin’in doğusunda denizden etkilenen eko-bölgeler ile Moğolistan’ın stepleri ve çölleri arasında bir geçiş bölgesini oluşturur. Dünya Vahşi Yaşam Fonu’na (WWF) göre, Loees Platosu toprakları, bitkiler için gerekli zengin minerallere sahiptir ve suyu oldukça iyi tutar, böylece bölge tarım için oldukça elverişlidir.  

LOEES PLATOSU TOPRAKLARI BÖLGE TARIM İÇİN OLDUKÇA ELVERİŞLİ 

Loess Platosu artan nüfusu beslerken ve doğa ile kültür çeşitliliğini zenginleştirirken, tarih platonun artan ekolojik maliyetini ve doğanın artan bozulmasını belgelemiştir. Oradaki doğal ormanların büyük bölümü yüzyıllar önce tarım arazilerine ve meralara dönüştürüldü, fakat son üç bin yıllık sürede sekiz katı bir bozulma oluştu. Ormanlar kesildiği zaman toprak erozyonu hızla arttı. Bitki örtüsünün aşınmasıyla birlikte, topraklar çoraklaştı ve toz fırtınalarına katkıda bulundu. Daha sonra sanayi devrimi geldi. Loess Platosu jeolojik olarak kömür bakımından zengindir ve maden çıkarması kolaydır. Çin’de en büyük rezerve sahip ve yüksek kaliteli kömür üretiminin olduğu bölge, Çin’de büyük ölçekli kömür madenlerinin yarısına ev sahipliği yapıyor. Sonuç olarak Loess Platosu ününü sadece “tahıl sepeti” olarak değil, aynı zamanda Çin’in “buhar kazanı” olmakla kazandı. Açık kömür madenciliği bir tarafa, hava, su ve toprak kirliliği, zaten ekolojik olarak kırılgan olan bölgeye daha fazla zarar veriyor.

Şimdi iklim değişikliği küresel olarak “Kırmızı Kod” alarmı ekliyor. Loess Platosu da istinasız olarak kötüye gidiyor. Daha sık, şiddetli su baskınları ve kuraklık bölgeyi mahvediyor. Bu yaz meydana gelen ani su baskınları yüzlerce yaşama mal oldu ve ulaştırma sistemi ile endüstriyel tedarik zincirine zarar verdi. Bölge ağır kayıplara ve maliyetlere katlanırken, bölge acil ihtiyaç duyulan temiz enerji ile ekolojik dönüşüme geçiş ve katkıda bulunma yükümlülüğü ve fırsatını da üstleniyor. Bu tür bir geçiş, birbirine bağlı ve karşılıklı olarak güçlendiren üç ayakla tanımlanır; yerel eko sistemleri yeniden yabanlaştırma, kömür üretimini azaltmak ve temiz üretimi artırmak ile dayanıklılığı artırmak. 

YENİLİKÇİ POLİTİKA YEREL SEVİYEDE UYGULANDI

Toprak erozyonu sorununun üzerine gidilmesi doğanın yenilenmesi kapasitesini vurgulayan en yüksek öncelik olmuştur. Genel olarak bilinen, çabaların üç bölümü Loess Platosu’ndaki otlaklar, ormanlık alanlar ve tarım arazileri için “eşit olarak” belirlenmiştir. Yenilikçi politika, araziler çiftçilere ve hane halklarına kiralandığı zaman yerel seviyede uygulandı, bir tarım arazisi kiralaması, çayır için iki kat ve ormanlık arazi için üç kat olarak eşleştirilir. Teknolojilerin olanak sağladığı sonuç, müreffeh ve çeşitli yerel ekonomi ile istihdam yaratmayı desteklemek için yerel ekosistemlerin çok daha geniş biçimde canlanmasının kanıtlanmış örneğidir. Kömürün daha temiz üretiminde, bölgede sadece madencilik ile kömür yakmadan uzaklaşmak ve farklı endüstriyel malzemeler ve ayrıca yakıtlar için kömürü gaza, sıvıya ve katı hale dönüştürmek için kimyayı kullanmak, ancak kirliliği kontrol etmek, azaltmak ve ortadan kaldırmak amacıyla teknolojik ve endüstriyel süreçle donatmak önemli bir araç olmuştur. 

Örneğin, Çin’in en büyük tek üniteli kömür kimyasal tesisi bölgede bulunmaktadır ve toplam yatırımı 120 milyar yuan’ı (yaklaşık 18,5 milyar dolar) aşmaktadır. Tesis, kömürü metanole ve daha sonra poliolefin ve diğer ürünlere dönüştürmek için bütün ve bütünleşmiş bir endüstriyel değer zincirini sürdürür. Daha temiz üretim, kaynak verimliliği, döngüsel ekonomi ve şimdi karbon sınırlaması ile nötrlüğü konusunda yasalar, düzenlemeler ve politika teşvikleriyle işletilen tesis, bugün temiz endüstri dönüşümünün bir rol modelini temsil ediyor. 

Sonuncusu ama en önemlisi zorlukların üstesinden gelme gücüdür. Loess Platosu’nun iklim değişikliğinin sonuçlarına katlanmak zorunda olduğu konusunda şüphe yoktur. Ancak zorlukların üstesinden gelme gücüne yatırım yapmak, bugün zayıf bir halka olduğunu kanıtlayan bölge için en yüksek önceliktir. Aynı zamanda eko-bölge ekosistemlerinin kendine gelmesi ve yeniden yabanlaşması için benzeri görülmemiş bir fırsatı da barındırıyor. Bu kesinlikle bölgenin kendine gelmesine yardımcı olacak ve insanlar ile gezegenin refahı paylaşmasına katkıda bulunacaktır.