China Daily / Xie Laihui

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, salı günü sanal ortamda katıldığı Asya için Boao Forumu’nda yaptığı konuşmada, Kuşak ve Yol İnisiyatifi’nin özel değil, herkese açık bir kamu yolu olduğunu söyledi.

Xi, Dünya Bankası raporuna dayanarak, 2030 yılına kadar Kuşak ve Yol projelerinin dünya çapında 7,6 milyon insanı aşırı yoksulluktan ve 32 milyonunu orta düzeyde yoksulluktan kurtarmaya yardımcı olabileceğini söyleyerek, “Kuşak ve Yol İnisiyatifi’ni insanlığın ortak refahına olumlu katkı sağlayacak yoksulluğun azaltılması ve büyümeye giden bir yola dönüştürmek için istekli tüm katılımcılarla çalışırken, açıklık ve kapsayıcılık ruhuyla hareket edeceğiz.” dedi.

“Değişen Dünya: Küresel Yönetişimi Güçlendirmek ve Kuşak ve Yol İş Birliğini İlerletmek İçin Elleri Birleştirin” temalı Asya için Boao Forum 2021, Asya ülkeleri arasındaki iş birliğini derinleştirmeyi ve salgın sonrası dönemde küresel yönetişimi geliştirmeyi amaçlıyor. Çin’in Hainan eyaletinde pazar gününden çarşamba gününe kadar süren konferansın teması, Asya’nın ve dünyanın geri kalanının salgının neden olduğu ekonomik durgunluktan nasıl kurtulabileceğinin ve iş birliği yoluyla kalkınmanın nasıl hızlandırabileceğinin bir göstergesidir.

Çin, küresel mali krizin ardından küreselleşme karşıtı eğilimle başa çıkmak ve altyapı inşası ile serbest ve açık ticaret yoluyla ilgili ülkeler ile bölgeler arasındaki bağlantıyı iyileştirmek için Kuşak ve Yol İnisiyatifi’ni önerdi. Gerçekten de girişim, bölgesel ve küresel ekonomilerin canlanmasında önemli bir rol oynadı. Örneğin, Çin-Avrupa yük trenleri 2020’de birçok ülke tecrit altındayken bile salgında kullanılacak ilaç ve ekipmanların yanı sıra diğer ürünleri taşıdı. Ayrıca, Çin ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret, küresel durgunluğun ortasında arttı ve Çin, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) yerini alarak AB’nin en büyük ticaret ortağı oldu. Ayrıca, Çin’in Kuşak ve Yol ülkelerine 2020 yılındaki doğrudan yatırımı yıllık yüzde 18,3 artışla 17,79 milyar dolara ulaştı ve bu da girişimin ekonomik ve ticari kalkınmayı kolaylaştırdığını kanıtlıyor.

Bununla birlikte, salgın sonrası dönemde, daha dengeli ekonomik kalkınmayı teşvik etmek için Kuşak ve Yol iş birliği mekanizmasının daha da iyileştirilmesi gerekmektedir. Öncelikle, 10 ASEAN üye devleti ve Çin, Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık anlaşmasını imzaladıklarından, Asya-Pasifik bölgesinde küresel ekonomik büyümeyi hızlandırmaya yardımcı olmak amacıyla yüksek kaliteli serbest bir ticaret ağı oluşturmaya yönelik anlaşmayı onaylama sürecini hızlandırmalıdırlar.

DİJİTAL ÖDEME POPÜLER HALE GELDİ

Dijital ekonomi, salgınının ortaya çıkmasından bu yana artan derecede ilgi gören bir başka sektör. Yapay zekâ, 5G teknolojisi, büyük veri ve bulut bilişimin birleşimi, yeni tüketim ve ekonomik büyüme modellerine yol açabilir. Dijital ödeme ve dijital para birimi giderek daha popüler hale gelirken, ülkeler potansiyel risklerden nasıl kaçınılacağını ve risk yönetimi konusunda uluslararası koordinasyonu nasıl güçlendireceklerini tartışacaklar.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi’nin önemli bir parçası olan “Dijital İpek Yolu”, ülkelerin dijital altyapı oluşturmalarına ve dijital dönüşümlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olabilir. Sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmak bir zorluk olmaya devam ettiğinden, küresel yönetişimin ana hedefi “yeşil iyileşmeyi” teşvik etmek ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin 17 hedefini gerçekleştirmek olmalıdır. Asya yoğun nüfuslu bir bölge olduğundan dolayı yeşil ve döngüsel ekonomiye merkezlenmiş küresel sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmek amacıyla Asyalı yaklaşımlar keşfedilmeli ve yoksulluğun azaltılması, kırsal sürdürülebilir kalkınma, denizlerin ve deniz kaynaklarının kullanılması ve korunması ve plastik geri dönüşümü dâhil olmak üzere bölgesel kalkınmaya daha fazla odaklanılmalıdır.

Tek taraflılık ve ticari korumacılık -salgınla birlikte- küresel ekonomiyi durgunluğa itmiş ve küresel finansal sistemi istikrarsızlaştırmış olsa da, Asya ve dünyanın geri kalanı için Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ile küresel ticaret düzenini savunarak küresel yönetişimde çok taraflılığı teşvik etmek amacıyla büyük ülkeler arasında bir fikir birliği oluşturmaya yardımcı olmak önemlidir.

DTÖ üye devletleri, küresel ticaret organının küresel ekonomideki, özellikle teknoloji devrimi ve küresel ticaret ve yatırım kurallarındaki değişikliklere uyum sağlamasına yardım etmelidir. DTÖ, tüm üye devletlerinin örgütsel reformdan yararlanabilmesini sağlamalıdır.

Gelişmekte olan pazarlara ve ülkelere finansal desteği güçlendirmek için uluslararası para ve finansman sistemlerinin iyileştirilmesine ve küresel koordinasyonun artırılmasına ve sürdürülebilir bir kaynak yaratma sisteminin kurulmasına da ihtiyaç vardır. Asya ve küresel finans piyasalarında bağlantının iyileştirilmesi ve yatırımların artırılması, finans sektörünün gelişimini kolaylaştıracaktır.

Kısacası, Kuşak ve Yol İnisiyatifi bölgedeki ekonomik durumun iyileştirilmesine yardımcı olarak Asya’nın kalkınmasına ve küresel iyileşmeye katkıda bulunacaktır.