China Daily / Xie Laihui

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Boao Asya Forumu’nda video konferans aracılığıyla yaptığı konuşmada, Kuşak ve Yol İnisiyatifi’nin, tek bir tarafın sahip olduğu özel bir yol değil, herkese açık bir kamu yolu olduğunu söyledi.

Xi, konuşmasında Dünya Bankası’nın bir raporuna gönderme yaparak, 2030 yılına kadar Kuşak ve Yol İnisiyatifi projelerinin bütün dünyada 7,6 milyon insanın aşırı yoksulluktan ve 32 milyon insanı da orta seviye yoksulluktan kurtarmaya yardım edebileceğini söyledi. Xi, “Kuşak ve Yol İnisiyatifi’ni insanlığın ortak refahına katkıda bulunacak büyüme ve yoksulluğun azaltılması yoluna dâhil etmek için gönüllü bütün katılımcılarla birlikte çalışırken, açıklık ve kapsayıcılık ruhuyla hareket edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Değişen Dünya: Küresel Yönetimi Güçlendirmek ve Kuşak ve Yol İş Birliğini İlerletmek için Elleri Birleştirmek” konulu 2021 yılı Boao Asya Forumu, Asya ülkeleri arasında iş birliğini derinleştirmeyi ve salgın sonrası dönemde küresel yönetimi iyileştirmeyi amaçlıyor. Pazar günü başlayan ve çarşamba gününe kadar sürecek Hainan eyaletinin Boao kasabasındaki toplantıda, Asya ve dünyanın geri kalanının, salgının yol açtığı ekonomik durgunluktan nasıl kurtulabileceği ve iş birliği yoluyla gelişmenin nasıl destekleneceği değerlendirilecek.

Çin, küresel finansal krizden sonra küreselleşme karşıtı eğilimlerle baş edebilmek ve altyapı inşası, serbest ve açık ticaret yoluyla ilgili ülkeler ile bölgeler arasındaki bağlantıyı iyileştirmek amacıyla Kuşak ve Yol İnisiyatifi’ni önerdi.

Gerçekten Kuşak ve Yol İnisiyatifi, bölgesel ve küresel ekonomileri desteklemede önemli rol oynadı. Örneğin, Çin-Avrupa yük trenleri, birçok ülke karantina uyguladığı zaman 2020 yılında diğer ürünlerin yanı sıra salgınla mücadele ilaçları ve cihazlarını taşıdı. Aynı zamanda, küresel durgunluk sırasında Çin ve Avrupa Birliği (AB) arasında ticaret yükseldi, Çin ABD’nin yerini alarak AB’nin en büyük ticaret ortağı oldu.

Bunun yanı sıra Çin’in 2020 yılında Kuşak ve Yol İnisiyatifi ülkelerine finansal olmayan doğrudan yatırımının bir önceki yıla göre yüzde 18,3 oranında artarak 17,79 milyar dolara ulaşması, Kuşak ve Yol İnisiyatifi’nin ekonomik ve ticari kalkınmaya olanak sağladığını kanıtlıyor. Bununla birlikte, salgın sonrası dönemde Kuşak ve Yol İnisiyatifi iş birliği mekanizmasının, daha dengeli ekonomik kalkınmayı ilerletmek amacıyla daha fazla iyileştirilmeye ihtiyacı bulunmaktadır. İlk olarak, Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) üyesi 10 ülke, Çin, Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklığı (RCEP) anlaşmasını imzaladığından bu ülkelerin, küresel ekonomik büyümeyi desteklemeye yardımcı olmak amacıyla Asya-Pasifik bölgesinde yüksek kaliteli serbest ticaret ağı oluşturmak için anlaşmayı onaylama sürecini hızlandırması gerekiyor.

KUŞAK YOL İNİSİYATİFİ VE EKONOMİ

Dijital ekonomi, yeni koronavirüs salgınının ortaya çıkmasından bu yana artan oranda dikkat çeken diğer bir sektör olmuştur. Yapay zekâ, 5G teknolojisi, büyük veri ve bulut bilişimin birleşimi, yeni tüketim ve ekonomik büyüme modellerinin oluşumuna yol açabilir. Dijital ödeme ve dijital paranın giderek daha da ilgi çekmeye başlamasıyla, ülkeler potansiyel risklerden nasıl kaçınılacağı ve risk yönetimi konusunda uluslararası koordinasyonun nasıl güçlendirileceğini tartışacaklar.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi’nin önemli bir parçası olan “Dijital İpek Yolu” ülkelere dijital altyapıyı inşa etmede ve ülkelerin dijital dönüşümüne olanak sağlamada yardımcı olabilir. Sürdürülebilir kalkınma bir güçlük olmaya devam ettiğinden, küresel yönetimin asıl hedefi “yeşil toparlanmayı” desteklemek ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin 17 hedefine ulaşmak olmalıdır.

Asya nüfus bakımından yoğun bir bölge olduğu için Asya yaklaşımları, yeşil ve döngüsel ekonomiye dayalı küresel sürdürülebilir kalkınmayı sağlamayı araştırmalı ve yoksulluğun azaltılması, kırsal kesimin sürdürülebilir kalkınması, denizlerin ve deniz kaynaklarının kullanılması ve korunması ve plastik geri dönüşümünün de arasında bulunduğu bölgesel kalkınmaya daha fazla odaklanmalıdır.

Tek taraflılık ve ticarette korumacılık -salgının yanı sıra- küresel ekonomiyi durgunluğa itmekle ve küresel finansal sistemi istikrarsızlaştırmakla birlikte, Asya ve dünyanın geri kalanının, merkezinde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) olacak şekilde küresel ticaret düzenini savunarak küresel yönetimde çok taraflılığı desteklemek amacıyla önemli ülkeler arasında bir uzlaşma sağlamaya yardımcı olması önemlidir.

DTÖ üyesi devletler, küresel ticaret kuruluşunun küresel ekonomide, özellikle teknoloji devrimi ile küresel ticaret ve yatırım kurallarındaki değişikliklere uyum sağlamasına yardımcı olmalıdır. Ve DTÖ’nün tüm üye devletlerin örgütsel reformdan faydalanabilmesini sağlaması gerekiyor. Aynı zamanda uluslararası para ve finans sisteminin düzeltilmesine, gelişmekte olan piyasaların ve gelişmekte olan ülkelerin finansal desteğinin güçlendirilmesi için küresel koordinasyonun yükseltilmesine ve sürdürülebilir kaynak yaratma sisteminin kurulmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Asya ve küresel finansal piyasalarda bağlantının iyileştirilmesi ve yatırımın artırılması finansal sektörün gelişimine olanak sağlayacak.

Kısacası bölgede ekonomik durumu düzeltmeye yardım ederek Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Asya’nın gelişmesine ve küresel toparlanmaya katkıda bulunacak.