Xinhua

Birkaç aylık gecikmeden sonra, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyeleri pazartesi günü oy birliği ile Nijeryalı ekonomist Ngozi Okonjo-Iweala’yı yeni genel direktör olarak atama konusunda anlaştılar.

DTÖ’nün ilk kadın ve ilk Afrikalı başkanı olan Okonjo-Iweala’nın atanması, dünyanın korumacılık hayaleti ile mücadele ettiği ve yüzyılda bir görülecek bir kamusal sağlık krizinin ekonomik sonuçları ile mücadele ettiği hayati bir kavşakta meydana geldi. Bu atama ayrıca dünya toplumunun, bu çok zorlu çağda küresel ticareti ve alışverişi sağlamak konusunda iyi bir iş çıkarabilmesi için, kendisini yeniden çok taraflı ticaretin düzeltilmesine adaması için yeni bir başlangıç oluşturdu.

2. Dünya Savaşı’ndan bu yana, dünya küresel barışı korumak ve toplumsal ve ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek için çok taraflı sisteme dayanıyor. DTÖ bu sistemin vazgeçilmez bir unsuru ve küresel ticaretin kalbinde yer alıyor.

DTÖ KÜRESEL TİCARETİN KALBİNDE YER ALIYOR

Ancak, DTÖ çok taraflı ticaret sistemi, Washington küresel olarak gerginlikleri küresel olarak artırır ve açıkça örgüte karşı düşman hale gelirken eski Donald Trump ABD yönetimi tarafından geçen yıllarda engelledi. Aslında, yeni DTÖ başkanının atamasının gecikmesine Trump yönetiminin ayak diremesi neden oldu, bu yönetim ayrıca DTÖ’nün hayati anlaşmazlıkları çözme örgütünü, DTÖ’nün yüksek mahkemesine yargıç atamasını engelleyerek çalışmaz hale getirdi.

Çok taraflılığı destekleme ve açık bir küresel ekonomiyi desteklemeye yönelik itkilere acilen ihtiyaç duyan bir dünyada, bu kez bütün üyelerin aldığı ortak karar sadece Okonjo-Iweala’nın şahsına değil aynı zamanda çok taraflı ticaret sistemini koruma ve yenileme vizyonuna da verilen bir güvenoyunu ortaya koydu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bir kez söylediği gibi, “Bu kadar hızla değişen bir dünyada, eğer konu ışı kalmak istemiyorsak bizim de değişmemiz gerekir.”

Okonjo-Iweala önümüzdeki günlerde görevine başladığında, DTÖ’deki tıkanmayı sona erdirmek için geniş reformlar yapma ve anlaşmazlıkları giderme kurumunu rehabilite etme zorlu görevi ile karşılaşacak.

CANSIZ KÜRESEL EKONOMİYİ YENİDEN CANLANDIRMANIN ZAMANI GELDİ

Reformların hedefine ulaşması için, uluslararası toplumun, 70 yıldın uzun bir süredir küresel ticaret ilişkilerini koruyan uluslararası işbirliği ve çok taraflılık ruhunu canlandırması gerekecek.

Kural temelli, ayrımcı olmayan ve eşit bir ticaret sisteminin, sadece en yoksul ve zayıf ekonomilerin çıkarlarını korumak için değil, yoksul ve zengin bütün ülkelerin çıkarları için hayati öneme sahip.

Bu yıl Çin’in DTÖ’ye üyeliğinin 20. yıl dönümü. Sorumu bir gelişmekte olan ülke olarak, Çin, DTÖ’nün küresel ekonomik yönetişimi ve dünya ölçeğinde insanların refahını iyileştirme konusunda büyük atılımlar yapmasına yardım etmek amacıyla, çok taraflı ticaret sistemini kararlılıkla savunmaya, DTÖ reformlarında aktif bir rol oynamaya ve yeni direktörün çalışmalarını desteklemeye devam edecek.

Yıkıcı Covid-19 salgını bize uluslararası iş birliği olmadan, dünyanın daha kötü bir krizin içine düşeceğini hatırlattı. DTÖ’nün yeni genel direktörünün yönetiminde norma fonksiyonlarını üstlenmeye hazır olmasıyla birlikte, küresel ticareti desteklemek ve cansız küresel ekonomiyi yeniden canlandırmanın zamanı geldi.