China Daily

Gelecekte ülkeler arasındaki enerji rekabeti artık kaynaklar için olmakla sınırlı kalmayacak, fakat teknoloji adına rekabet olacak. Çin yeni enerji alanında gelişmiş ülkelerle aynı çizgide yer alıyor. İmalat ve geliştirme kapasitesi ile yatırım ölçeği ve piyasasının büyüklüğe Çin’i yeni enerji alanında güçlü bir aktör yapıyor. Şu anda Çin dünyadaki güneş enerjisi ekipmanlarının yüzde 70’ini ve rüzgârla çalışan enerji jeneratörlerinin yüzde 30’unu üretiyor.

Çin büyük oranda fosil yakıtlarına bağlı olsa da, sanayileşme sürecinin ortasında karbon salımını azaltmaya başladı. Bunun aksine, gelişmiş ekonomilerin sanayileşmesi neredeyse tamamen fosil yakıtları ile sağlandı ve onları ortadan kaldırılması gereken büyüm miktarda altyapı ile baş başa bıraktı. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) klimaları 1950’lerde kurmaya başladı ve şimdi modası geçmiş olması gereken klimaların çoğu hizmet veriyor.

Fakat Çin’deki yerel hükümetlerin de gaz salımını ve ekonomik kalkınmayı dengelemek için yapması gereken çok şey var. Örneğin, yerel hükümetlerin elektrik tüketiminin verimliliğini artırmaya ve ne kadar elektrik tüketilirse ekonominin o kadar güçlü olduğu anlayışlarını değiştirmeye çalışmaları gerekir. Çin’in yeşil kalkınma için uygun bir politika ortamı oluşturmak için yatırım, vergi, fiyat ve finans politikalarını güçlendirmesi gerekir.

ÇİN DÜNYADAKİ GÜNEŞ ENERJİSİ EKİPMANLARININ YÜZDE 70’İNİ ÜRETİYOR

Örneğin, birçok endüstride yüksek ihracat vergi iadeleri işletmelerin yüksel salımlı ve ağır kirlenme yaratan endüstrilerde kalmaya devam etmesine neden oluyor. Bununla beraber, Çin nükleer enerji ve diğer yenilenebilir enerji alanlarında atılımlara yoğunlaşırken, hem enerji tüketim yapısını hem de sanayi yapısının aynı anda dönüşümünü güçlendirmek için genel politika sistemini elden geçirmek zorunda.

Ayrıca hükümetin devlete ait işletme sistemine yönelik sübvansiyon sistemini yenilenebilir enerji araştırma ve geliştirilmesinin finansmanına dönüştürmeyi düşünmesi gerekir. Yenilenebilir enerji sürekli ucuzlarken, piyasa normal olarak bunu benimseyecektir ve yeşil kalkınmanın gerçekleştirilmesine yol açacaktır.

Birçok yükselen ekonomide olduğu gibi, geleneksel enerjinin şu anda ülkenin enerji tüketiminin büyük kısmını karşılamasına rağmen, bunun yerine yeni enerjinin konmasının yakın gelecekte katlanarak artacağı öngörülüyor.