China Daily

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu sözcüsü pazartesi günü yaptığı basın açıklamasında, Çin’in daimi oturanlar açısından kentleşme oranının 2020’nin sonunda yüzde 60’ın üzerinde olduğunu söyledi.

Gelişmiş ülkelerin deneyimlerinden yola çıkarak, kentleşme, modernleşmeyi başarmanın tek yoludur. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) yüzde 90 kentleşme oranıyla karşılaştırıldığında, Çin halen devam eden bir kentleşme sürecindedir, ancak farklı özellikleri ve avantajları vardır.

Onlarca yıllık ekonomik büyümenin ardından, Çin’in özelliklerine sahip bir kentleşme modeli şekillendi. Şimdiye kadar, Çin nüfusunun yüzde 70’inden fazlasına ev sahipliği yapan ve Gayri Safi Yurt İçi Hasılası’na (GSYİH) yüzde 80’den fazla katkıda bulunan 19 şehir kümesi oluşturuldu. Bunlar sadece doğu kıyı bölgesinde değil, aynı zamanda orta ve batı bölgelerdedir. Örneğin, büyük şehirler olarak Zhengzhou, Xi’an, Chengdu ve Chongqing ile şehir kümeleri oluşmuştur. Bu şehir kümeleri yalnızca güçlü bir bölgesel yığılma kapasitesine sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma için güçlü bir itici güç görevi görürler.

Kentleşme süreci Çin’in endüstriyel dönüşümünü ve yükselmesini hızlandırırken, kentsel yaşam koşulları istikrarlı bir şekilde iyileşti ve yeşil, akıllı, kültürel açıdan zengin şehirler inşa etme konusunda düzenli ilerleme sağlandı. Ek olarak, yüksek hızlı demir yolları ve kara yolu ağları, ülke genelindeki şehirler arasındaki bağlantıyı iyileştirmiştir. Engelsiz insan akışı, lojistik ve sermaye ve düşük üretim ve yaşam maliyetleri, Çin’in kentleşmesinin kalitesini artırdı.

Kentsel ile kırsal alanlar arasındaki boşluklar ortadan kaldırılmamış olsa da, kentsel ve kırsal bölge sakinlerinin yaşam standartları arasındaki fark daralmaya devam ediyor ve Çin, kentsel-kırsal kamu hizmetler ile altyapısının dengeli dağıtımını gerçekleştirme yolunda istikrarlı bir şekilde ilerliyor. Entegre kentsel-kırsal kalkınma için en üst düzey tasarım temelde tamamlanmıştır ve ülkenin uzun süredir yerleşik olan ikili kentsel-kırsal yapısını kırması beklenmektedir.

Kentsel ve kırsal alanların entegre gelişimi yoluyla Çin’in kentleşme ve modernizasyonunun eş zamanlı ilerlemesi, ülkenin keşfetmekte olduğu ve başarılı olursa dünya için yeni bir model haline gelebilecek yeni bir kentleşme yolu türüdür.