China Daily 

Çin Devlet Konseyi kısa süre önce devletin sübvanse ettiği tahılların yönetimi, gıda dolaşım piyasasının düzenlenmesi, gıda kalitesi ve güvenliği yönetimi, gıda kaybı ve atıkların azaltılması ile ilgili önlemleri gözden geçirilmiş bir yönetmelik yayınladı. Bu, düzenleyici sorumlulukların uygulanması, piyasa düzeninin sürdürülmesi ve ulusal gıda güvenliğinin sağlanması için önemli bir yasal garantiyi temsil ediyor.

Çin her zaman gıda güvenliğine öncelik verdi; bu 1,4 milyar nüfusu olan bir ülkenin ekonomik ve toplumsal kalkınması için ön gerekliliktir. Orta düzeyde bir ithalatla birlikte asıl olarak iç üretime dayanan ulusal bir gıda güvenliği stratejisi belirledi.

Yeni koronavirüs salgınının ortaya çıkması ve artan oranda karmaşık uluslararası durum gıda güvenliğinin önemini gösterdi. Tahıl yönetimi üzerine yönetmeliğin yayınlanması ve uygulanması Çin’in tahıl dolaşımı yönetim kapasitesini artıracak; tahıl üreticileri, ticaretçileri ve tüketicilerinin meşru hakları ve çıkarlarını koruyacak; tahıl piyasası ve fiyatlarının istikrarını sürdürecek ve ulusal gıda güvenliğini garanti edecektir.

GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN ORTAK SORUMLULUKLAR

Yönetmelik gıda güvenliği için ortak sorumlulukları belirliyor ve tahıl üretimi, satın alınması, depolanması ile pazarlanması sorumlulukları ayrıca belirliyor, böylece ülkenin gıda güvenliği sisteminin temelini güçlendiriyor.

Ayrıca, yönetmelik piyasa düzenlemeleri ile hükümet kontrolü arasındaki ilişkiyi yüksek bir düzeyde gerçekleştirecek, bu da ülkenin tahıl dolaşımı yönetimini daha verimli hale getirecek ve yüksek düzeyli, yüksek kaliteli gıda güvenlik garanti sisteminin kurulması için yasal destek verecek.

Yönetmelik, çitçilere tahıl alım ödemelerinde herhangi bir kusuru yasaklamak da dâhil, tahıl alımı ve satışında çiftçilerin çıkarlarını korumakla ilgili bir dizi önlem içiren politikalardan bahsediyor. Karar, ülkenin gıda kalitesi ve güvenliği sistemi ile ilgili düzenlemeleri daha da güçlendireceğini, gıda kalitesi güvenlik risk izleme sistemini kuracağı ve dolaşımı iyileştireceğini tahıl alımı, nakliyesi ve depolanmasının düzenlenmesini güçlendireceğini belirtiyor.

Yönetmelik ayrıca tahıl alımı ve depolaması miktarlarının yanlış bildirilmesinin, tahıl sübvansiyonlarının zimmete geçirilmesinin, tahıl üretimi için ayrılan kredi fonlarının kötüye kullanılmasının ihlallerin artan şekilde cezalandırılması ile engellenmesi gerektiğini belirtiyor.

Bu önlemler adil rekabet ve tahıl piyasasının düzenli gelişmesi için etkili yasal araçlar sağlayacak ve tahıl üreticileri, tüccarlar ile tüketicilerin çıkarlarının birbirine bağlanmasını teşvik edecektir.