China Daily

Çin 2021’in ilk yarısında Ticaret Bakanlığı verilerine göre, yıllık bazda yüzde 28,7’lik bir artışla, 607,84 milyar yuan (94,03 dolar) yabancı sermaye kullandı. Buna karşın, 2020’de küresel doğrudan yabancı sermaye yatırımı 2019’a göre yüzde 42 düştü, bundan da en çok, gelişmiş ekonomiler zarar gördü. Tek bir kelimeyle, Çin piyasası, diğer büyük ekonomiler durgunlukla karşı karşıyayken bile, uluslararası sermayeye özellikle çekici olduğunu kanıtladı.

Bunun birkaç nedeni var. İlk olarak Çin, söz verdiği gibi, sürekli ekonomisini dışa açarak küresel yatırımcıların güvenini kazandı.

Dünyanın artan korumacılık ve tek taraflılıkla karşı karşıya olduğu bir dönemde, Çin, küresel ekonominin gerçek potansiyelini gerçekleştirmesine yardımcı olmak için, inatla çok taraflı ticaret ve yatırım sistemini savundu. Çin haziranda Hainan serbest liman yasasını uygulamaya soktu ve geçen kasımda 3. Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nı düzenledi ve sürekli dışa açılması içinde yatırımcıların daha da güvenini kazandı.

İkincisi, Çin daha fazla yabancı sermaye çekmek için sürekli iş ortamını iyileştirdi. 14. Beş Yıllık Plan (2021-2025) taslağında Ticaret Bakanlığı diğer şeylerin yanı sıra ekonomiyi daha fazla dışa açmak için negatif listede olmayan engelleri kaldıracağını söyledi.

Çin’deki Amerikan Ticaret Odası yıllık raporunda üyesi olan işletmelerin yüzde 50 kadarının Çin’de sürekli iyileşen iş ortamını görürken, yüzde 75’inin Çin’deki iyi koşulların devam edeceğine güvendiğini belirtti.

Ulusal İstatistik Bürosu’na göre, 2021’in ilk yarısında Çin’in ekonomik büyüme oranı yüzde 12,7 kadar yüksekti. Hâlbuki son iki yılda ortalama büyüme oranı yüzde 5,3’dü. Sürekli ve orta derecede yüksek büyüme yabancı sermayeyi çekmeye yardımcı olur. Dolayısıyla, Çin ekonominin mükemmel performansının yanı sıra sürekli iyileşen iş ortamı ülkeye daha fazla yabancı sermaye çekiyor.