China Daily

Bu yılın ilk yarısında, ulusal genel kamu bütçesi harcamaları geçen yıl aynı döneme göre yüzde 4,5 oranında artarken, merkezi düzeydeki harcamalar yüzde 6,9 oranında geriledi ve yerel düzeydeki harcamalar yüzde 6,4 oranında yükseldi. Merkezi harcamalardaki düşüş merkezi hükümetin sıkılaşmasını yansıtıyor. Eğitim, sosyal güvenlik ve istihdam ve kamu sağlığı sırasıyla yüzde 10,1, yüzde 8,2 ve yüzde 3,8 oranında yükselerek, kamu harcamalarında en hızlı büyümeyi kaydeden üç sektör oldu. 

Bu hükümetin farklı seviyelerde, insanların geçim kaynaklarını ve temel kamu hizmetlerini, sosyal istikrarın temeli ile devlet yönetim sistemi ve kapasitesinin etkililiğinin temel göstergeleri olarak gördüğü anlamına gelir. 

Bu yılki durum büyümeyi desteklemek için geçen yıla göre daha uygun. Bu yüzden hükümetin harcaması kademeli olarak normale dönüyor ve salgının etkilerinin üstesinden gelmekten ziyade hükümet harcamalarının uzun vadeli etkilerine daha fazla dikkat edilecektir. 

Ekonomik ve jeopolitik belirsizlikler siyasetçileri, ülkenin kalkınmasına verebilecekleri olası zararlar konusunda uyanık tutmayı sürdürecek, bu nedenle hükümet gerekli olduğu zaman özel politikaları uygulamak için yeterli mühimmat ve alan ayırmaya devam edecektir. 

HÜKÜMET KIRSAL KESİMİN CANLANDIRILMASINDA GİRDİLERİNİ ARTIRMAYA DEVAM ETMELİ

Ekonominin yılın ilk yarısında sağlam ve tahmin edilebilir büyümesi hükümete, planladığı gibi projelere kamu parası harcaması için sağlam bir temel oluşturuyor. Henan eyaletindeki seller, ülkenin, öngörülebilir gelecekte daha sık ve daha ciddi olabilecek gibi görünen olağanüstü hava koşullarının sebep olacağı acil durumlarla başa çıkabilme yeteneğinin bir sınavıdır. Bu hükümeti harcamalarının daha fazlasını afete dayanıklı altyapı tesisleri inşasına ayırmaya teşvik etmeye hizmet etmelidir. 

Hükümet kırsal kesimin canlandırılmasında girdilerini artırmaya devam etmeli ve kentsel-kırsal kalkınma açığını azaltmak için kırsal bölgelere daha fazla yatırımı ve yetenekleri çekecek destekleyici politikaları uygulamalıdır. Köylerin sadece yeni evlere değil, aynı zamanda iyi okullara ve işlere de ihtiyacı vardır ki, ülkenin kentleşmesi tarafından zarar görmesin. 

Mali harcama yapısının en iyi duruma getirilmesi iyi yönetime yol açacaktır. Sadece ulusal yönetim sistemi ve yönetim kapasitelerinin modernleşmesi gereksinimlerine uyum sağlayarak, hükümet, piyasa ve toplum arasında standart hale getirilmiş bir ilişki oluşturarak, mali politika ve ulusal yönetim faydalı bir şekilde etkileşim içine girebilir.