CGTN

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi 2021 Seçim Komitesi üyelerinin seçimleri tamamlandı. Yüzde 90 katılımla gerçekleştirilen seçimlerde, toplumun farklı kesimlerini temsil eden 364 üye seçildi.

Bu, Covid-19 salgınının yol açtığı aksamadan sonra Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde yapılan ilk seçimdi. Seçim Komitesi’ne, idari amir seçimi için aday çıkarma, idari amir belirleme seçimi, Yasama Konseyi için aday gösterme ve Yasama Konseyi üyelerinin bazılarını seçmeyi kapsayan bölgenin düzeltilmiş seçim sistemi kapsamında önemli fonksiyonlar kazandırıldı.  

Eleştirmenlerin söylediklerine rağmen, Hong Kong Özel İdari Bölgesi’ndeki yeni seçim sistemi, kentin kendine mahsus ihtiyaçlarına uygun şekilde ve Anayasa tarafından şart koşulduğu gibi “Bir Ülke, İki Sistem” politikasına uygun olarak kentin demokrasiyi, istikrarı ve refahı nasıl savunduğunun sağlam bir göstergesidir. Seçim sistemi ayrıca, kenti yönetecek kimselerin, sistemi baltalamayı, sabote etmeyi ya da sisteme zarar verme peşindeki yabancı güçlerin desteklediği kimselerden değil, yurtsever olmasını sağlamak amacıyla bir güvenlik önlemi olarak ileriye doğru bir yol oluşturdu.

YENİ SEÇİM SİSTEMİ “BİR ÜLKE, İKİ SİSTEM” POLİTİKASINA UYGUN

Hong Kong, Çin’in kendi serbest piyasa ekonomisi sistemini, hukuk sisteminin yanı sıra kendi yerel bürokrasisini kapsayan ve kendi işlerini yönetmede “yüksek derecede özerkliği” garanti edilmiş bir bölgesi. Bu konuları halletmesi için kentin idari amiri, yasama meclisi ve il meclisleri dâhil kendi kurumları bulunuyor. Aynı şekilde, bölgedeki vatandaşların ve farklı sosyal grupların katılımıyla yetkililerin seçilmesinde bir yerel demokrasi sürecinden faydalanıldığı uzun zamandır kanıtlandı. 

Ancak bu kurumlar, yerel demokrasinin özelliklerinden sadece yerel meseleleri politika düzeyinde ele almak için değil, ancak Çin’in kendisine zarar vermek, ayrılıkçılığı ve yıkımı desteklemek için bir araç olarak faydalanmaya çalışan yabancı güçlerin sık sık hedefi haline geldiği için son zamanlarda sorunlarla karşı karşıya bulunuyor. Hong Kong Özel İdari Bölgesi kurumları asla, kentin Çin’in bir parçası olmadığı ya da ayaklanma ve huzursuzluğu desteklemek için bir platform haline geldiği fikrini yaymak için tasarlanmamıştır. Fakat ayaklanmaların başlamasıyla son birkaç yılda durum bu hale geldi. 

Bu gerekli değişikliklere yol açtı. Hong Kong Özel İdari Bölgesi’ndeki seçim reformları, Batı’nın iddia ettiği şekilde “demokrasiyi ortadan kaldırmaz”, fakat esasen bölgenin Çin’in yasal, vazgeçilemez ve ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeğine sadık olmayı garanti eder. İngiliz parlamenterler görevlerine başlarken kraliyete ihanet etmeyeceklerine dair Kraliçe’ye bağlılık yemini ederler. Benzer şekilde Hong Kong yetkilileri de görevlerine başlarken, bir bölge olarak Hong Kong’a ve bir ülke olarak Çin’e sadık olmalıdırlar.

GÜNLÜK İHTİYAÇLARA VE GERÇEKLİKLERE ODAKLANAN BİR DEMOKRASİ

Aynı zamanda Seçim Komitesi sistemi, iktidarı kentin temel çıkar grupları ve endüstriyel sektörlerine dağıtarak Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nin günlük ihtiyaçları ve gerçekliklerine odaklanan bir demokrasinin kurulmasına olanak sağlar. Bu yerel halka ekonomik, ticari ve idari konularda görev veren Anayasa ile uyumludur. Bu düzenlemeler, yerel demokrasinin istikrarlı bir şekilde yürütülmesini ve seçtikleri adayların yerel çıkarları ile meseleleri gerçekten temsil etmelerini temin eder. Böylece, “Bir Ülke, İki Sistem” politikasının planlandığı gibi uygun şekilde uygulanmasına izin verir. 

Sonuç olarak, Hong Kong Seçim Komitesi seçimlerinin Anayasa’ya uygun olarak Hong Kong Özel İdari Bölgesi içinde yurtseverliği, istikrarı ve yerel demokrasiyi savunduğu sonucuna varılmalıdır. Bölge, yetki verilen işlerde özerkliğini korumaya devam ederken, aynı zamanda Çin’in yasal bir parçası olarak yurtseverlik ve bağlılık tarafından yönlendiriliyor. Bu, iki yıl önce kenti karmaşaya sürükleyen ayaklanmalara taban tabana zıt bir şekilde, kentin refah içinde ve dirayetli biçimde yönetilmesinin devam etmesini sağlıyor. Bu aynı zamanda kentin günlük çıkarlarını ya da ihtiyaçlarını dikkate almaksızın yerel kurumları kasten felç etme arayışındakilere karşı koruma sağlar. Hong Kong yeniden düzgün ve sorunsuz çalışıyor.