Çin Ulusal İnsan Hakları Eylem Planı (2021-2025) kısa süre önce yayımlandı. Çin Devlet Konseyi Basın Ofisi ve Çin Dışişleri Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan planda, 2021-2025 döneminde Çin’de insan haklarına saygı gösterilmesi, insan haklarının korunması ve güçlendirilmesi yönündeki hedeflerle görevler belirlendi.

Çin Devlet Konseyi Basın Ofisi, bugün düzenlenen brifingde adı geçen planı değerlendirdi.

Ön söz, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar, vatandaşlık ve siyaset hakları, çevre hakkı, özel grupların haklarının korunması, insan hakları eğitimi ve araştırmaları, küresel insan hakları yönetişimine katılım gibi bölümlerden oluşan planda 200 somut hedef ve görev yer alıyor.

Halkın özgürce, kapsamlı ve ortak gelişiminin Çin’de insan hakları çalışmalarının genel hedefi olduğuna dikkat çekilen planda, vatandaşların ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının yeterince korunacağı, halkın güzel yaşam beklentisinin karşılanacağı ve insanlığın kapsamlı gelişmesine elverişli şartlar oluşturulacağı belirtildi.

Halkın vatandaşlık ve siyasete katılım haklarının güvence altına alınacağına da vurgu yapılan planda, “Temiz akarsular ve yeşil dağlar mücevherdir” düşüncesinde ısrarcı olunacağı, insan-doğa uyumunun güçlendirileceği bildirildi.

Toplumun özel gruplarının insan haklarına da güvence sağlanacağı belirtilen planda, halkın kalkınma meyvelerinden eşit şekilde faydalanmasının hızlandırılacağı kaydedildi.

Çin’de insan hakları eğitiminin kapsamlı şekilde güçlendirileceği ifade edilen planda, Çin’in küresel insan hakları yönetişimine aktif şekilde katılacağı; adil, rasyonel ve kapsayıcı bir küresel insan hakları yönetişim sisteminin kurulacağı ve insanlığın ortak kader topluluğunun oluşturulması için ortak çaba harcanacağı belirtildi.