Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi’nin resmî yayın organı Halkın Günlüğü, dünkü “Neden Başarabiliriz?” başlıklı başyazısının ardından bugün de “Başarımızı Nasıl Sürdüreceğiz?” başlığını taşıyan bir başyazı yayımladı.

Yazıda, ÇKP’nin başarıları liderliğin merkezi, ideolojik rehberlik, örgütsel sistem ve öncü ve örnek olmak açılarından özetlendi.

Yazıda, ÇKP’nin karmaşık ve değişken iç ve dış koşullar altında Çin Halk Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıldönümü olan 2049’a kadar kapsamlı bir modern sosyalist toplumun inşa edilmesine dair ikinci yüz yıllık hedefe ulaşılmasına dair eylem planı ortaya koyuldu.

Birliğin başarının temeli oluğuna işaret edilen yazıda, ÇKP’nin halk merkezli anlayışta ısrar ederek halkın ezici çoğunluğunun temel çıkarlarını gerçek anlamıyla temsil etmesi gerektiğinin altı çizildi.

ÇKP’nin son 100 yılda demokratik merkeziyetçilik ilkesi doğrultusunda kurduğu güçlü örgütlenme sisteminin incelendiği yazıda, söz konusu sistemin, parti üyelerinin örgütlenmesinde ve kitlelerin harekete geçirilmesinde düzenli ve etkin bir işleyiş mekanizmasına sahip olduğu belirtildi.

Yazıda, ÇKP’nin örgütlenme rolünün hayata geçirilmesiyle partinin kitleleri örgütleme gücünün ulusal yönetişimde modernizasyonun tüm yönlerinde uygulanabilmesi için çaba gösterilmesi gerektiği de ifade edildi.

Yazının sonunda, hiçbir zorluğun, merkezinde Xi Jinping’in bulunduğu ÇKP Merkez Komitesi’nin güçlü liderliği altındaki Çin halkını ve Çin’i engelleyemeyeceği, Çin’in başarısını sürdüreceği vurgulandı.