Göğüs cerrahisi nedir? Hangi hastalıklara bakar?

Göğüs cerrahisi nedir? Hangi hastalıklara bakar?

Göğüs cerrahisi, yemek borusu, akciğerler, kalp ve göğüs içindeki diğer yapılardaki hastalık veya yaralanmaların neden olduğu durumların tanı ve cerrahi tedavisi ile ilgilenen bir tıp alanıdır.

GÖĞÜS CERRAHİSİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

Göğüs kafesine ait doğumsal deformasyonlar, göğüs kafesinin ve hava yollarının tümörleri, ana hava yollarında yaşanan darlıklar, akciğerin doğumsal veya sonradan edinilen cerrahi hastalıkları, yemek borusu ve diafragma hastalıklarının cerrahi tedavileri ile akciğer kanserlerinin cerrahi tedavisi.

Göğüs cerrahisinin uzmanlık alanına giren hastalıklar şunlardır:
 
– Akciğer kanseri
– Benign hastalıklar ve akciğer tümörleri
– Büyük travma veya ameliyat sonrası göğüs rekonstrüksiyonu
– Amfizem için akciğer hacim küçültme ameliyatı
– Yemek borusu kanseri
– İyi huylu özofagus hastalıkları (aklaziler, iyi huylu tümörler ve darlıklar dahil)
– Özofagus rekonstrüksiyonu
– Gastroözofageal reflü
– Mediastinal tümörler ve hastalıklar (myastenia gravis'in cerrahi tedavisi dahil)
– Mezotelyoma
– Plevral hastalıklar (pnömotoraks, enfeksiyonlar ve plevral efüzyonlar dahil)
– Göğüs duvarı tümörleri
– Hiperhidroz için sempatektomi (aşırı terleme)
– Diyafram felci için plikasyon
– Hava yolu daralması için trakeal rezeksiyon veya stent yerleştirilmesi
– Akciğerin son dönem hastalıkları için akciğer nakli
 
Kaynak:Sözcü