“Zirvede en önemli konu, Covid-19 oldu”

“Zirvede en önemli konu, Covid-19 oldu”

15. G20 Liderler Zirvesi geride kaldı. Zirvenin gündemi Covid-19 pandemisi olurken liderler daha fazla küresel iş birliği çağrısında bulundu.

Akademisyen Altay Atlı,  CRI Türk'te Samet Demir'in hazırlayıp sunduğu "Ekonomi Basını" programında G20 Zirvesi'ndeki ana gündem maddelerini ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in vurguladığı konuları değerlendirdi.

G20 Zirvesi'nin Suudi Arabistan'ın dönem başkanlığında video konferansı yöntemiyle toplandığını hatırlatan Altay Atlı, "G20, 26 Mart'ta da olağanüstü bir toplantı yapmıştı şimdi de olağan toplantısı yapıldı. Covid-19 en önemli konuydu. Pandemiye karşı alınması gereken önlemler öne çıktı. Covid-19'a karşı çok taraflı iş birliğine değinildi. Covid-19'a karşı araçların başta aşı olmak üzere yaygın bir şekilde kullanılabilmesi için neler yapılabileceği konusu konuşuldu. Tabii bütün dünyanın makul fiyatlarla hatta ücretsiz ve eşit seviyede ayrım yapılmadan aşıya erişimi öncelikli konuydu. G20'de çok önemli 20 tane ülke var. Lider konumda 20 tane ülke. Esas olan konuşulanlar ne kadar eyleme dönüşecek ona da bakmak gerekiyor." dedi.

"AB VE ÇİN'İN PLANLARI MASAYA YATIRILDI"

Özellikle Afrika başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin borçlarının ertelenmesi konusunda ciddi adımlar atıldığını vurgulayan Atlı, şunları kaydetti:

"Borç yükümlülüklerini erteleme inisiyatifi adı altında borçlu ülkelerin G20 ülkelerine olan ödemelerinin hazirana kadar ertelenmesi kararı alındı. Bu da mevcut şartlar altında önemli bir gelişme. Küresel ticaretin devam etmesi gerekiyor. Küresel ekonomi çok büyük zarar gördü Covid-19'dan. Son dönemlerde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) çok tartışıldı. DTÖ'nün reformu önde gelen bir konuydu. DTÖ'nün bakanlar seviyesindeki konferansı yapılacak ve burada G20'de DTÖ'nün geleceğiyle ilgili görüşmeler yapılmış oldu. Bununla beraber vergi, tarife konuları da konuşuldu. Vergilere devletler tarafından daha fazla ihtiyaç duyulduğu bir dönemde vergilerin vatandaşlar üzerinde çok büyük yük oluşturmaması gerekiyor. Vergi konusu küresel ekonomi açısından çok önemli. G20 Zirvesi'nde de adil uluslararası vergi sisteminin mümkün olduğunda çabuk hayata geçirilmesiyle ilgili görüşmeler yapıldı. Dijital ekonomi konusu masaya yatırıldı. Dijital ekonomi, Covid-19 ile birlikte hayatımızda daha fazla yere sahip olan bir konu. Burada açık, katılımcı, eşitlikçi sadece şirketleri değil tüketiciyi de koruyan bir dijital ekosistem yaratılması önemli konulardan bir tanesiydi. Yine Covid-19'a bağlı olarak çevre, iklim değişikliği konuları da gündeme geldi. Covid-19 yarın belki de hayatımızı etkilemeyecek ama iklim değişikliği bizimle kalmaya devam edecek. Son zamanlardan G20 ülkelerinin bir takım sözleri olmuştu. Çin'in 2060'a kadar sıfır karbon ekonomisine geçmesi gündemdeydi. G20 Zirvesi'nde Paris Anlaşması'nın etkin bir şekilde uygulanmasıyla ilgili görüşmeler yapıldı. Avrupa Birliği'nin (AB) ve Çin dâhil olmak üzere planları masaya yatırıldı. 2030 gündemi ve tabii küresel ölçekteki sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yeşil, katılımcı, dijital büyüme ortak bir şekilde nasıl sağlanabilir bunlar dile getirildi. Artık Covid-19 ile birlikte devir eylem devri."

XI JINPING KÜRESEL YÖNETİŞİMİN YETERSİZLİKLERİNİ VURGULADI

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in G20'de yaptığı konuşması hakkında değerlendirmelerde de bulunan Akademisyen Altay Atlı, "Xi Jinping, kapsayıcı bir kalkınma platformunun sağlanmasına değindi. Bence asıl yaptığı vurgu, Covid-19 ile birlikte küresel yönetişimin yetersizliklerinin de ortaya çıkmasıyla ilgiliydi. Burada G20'nin çuvaldızı kendisine de batırması gerekti. Covid-19 ile birlikte G20 ve diğer oluşumların da yetersizlikleri ortaya çıktı. Xi'nin önemli bir vurgusu buydu. Burada birtakım öneriler de getirdi. Örneğin, uluslararası sistemin, Birleşmiş Milletler (BM) merkezindeki konumunu sürdürülerek güçlendirilmesi konusu. Ekonomik küreselleşmenin korunması ve bunun daha verimli şekilde yönetilmesi için uygun bir yapı oluşturulması. Burada da DTÖ'den tutun diğer organizasyonlara kadar sıkıntılar devam ediyor. Küresel ekonominin geliştirilmesi, veri güvenliği, teknolojik yetersizlikler gibi yumuşak karın olan konularda ortak girişim sağlanması. Küresel sorunlara karşı küresel yanıtlar verebilmek için kapasitenin geliştirilmesi. Küresel sorunlara biz bireysel yanıtlar vermeye çalışıyoruz. Aslında kolektif olarak ne yapabiliriz denmesi gerekiyor. Teoriden aksiyona geçiş konusunda sıkıntılara rağmen G20 buna en uygun platform. Bu şekilde toplantıların yapılması da önemli." diyerek sözlerini tamamladı.

Video Link: https://www.youtube.com/embed/Ks0ovoBBA4c