Emperyalist yalanlar ve Xinjiang'daki gerçek

Emperyalist yalanlar ve Xinjiang'daki gerçek

Ayrılıkçılık, içinde bulunduğumuz siyasal çağın en önemli sorunlarındandır. Örneğin bugün Kürtlerin bir bölümü Türkiye'den, Katalanların bir bölümü İspanya'dan ve Uygurların bir bölümü de Çin'den ayrılmak istiyor.

Örneğin ABD, Türkiye'den ayrılmak isteyen Kürtleri ve Çin'den ayrılmak isteyen Uygur Türklerini destekliyor ama İspanya'dan ayrılmak isteyen Katalanlara ciddi bir destek vermiyor!

Diğer yandan tersine, Çin'den ayrılmak isteyen Uygur Türklerini destekleyen ABD, zaten ayrı olan Kıbrıs Türklerini ise Kıbrıs Rumlarıyla birleşmeye zorluyor!

Şu kısacık özet bile ayrılıkçılık konusunda bir uluslararası standart olmadığını gözler önüne serebiliyor.

Zira ABD başta pek çok ülke, ayrılıkçılığı, kendi ulusal çıkarlarını esas alarak yönetmeye çalışıyor; insan hakları ya da demokrasi ise o "emperyalist çıkarların" örtüsü sadece…

HEDEF KAZANÇLI TİCARET ANLAŞMASI

Emperyalizm, sosyalizmin/komünizmin 1991'de dünya siyaset platformunun tepesinden inmesinin ardından, "yeni dünya düzeni" ilan etti ve milli devletleri hedef aldı. ABD'ye göre milli devletler etnik ve mezhepsel temelde bölünmeli ve dünyanın küresel pazara dönüştürülmesine direnememeliydi.

ABD bu amaçla gücünün yettiği ülkelere açık saldırı düzenledi; gücünün zorlanacağı ya da yetmeyeceği ülkelerde ise ayrılıkçılığı, üstelik terör boyutunda destekledi.

ABD'nin Çin'deki Xinjiang meselesini kaşıması işte bu nedenledir. Uluslararası ilişkilerin ruhuna aykırı olarak, ABD Temsilciler Meclisi'nde bu amaçla "2019 Uygur İnsan Hakları Politikası" başlıklı bir yasa tasarısı onaylandı son olarak!

Uzun vadede bu mesele ile Çin'i yormayı ve zayıflatmayı hedefleyen ABD'nin kısa vadede istediği şu: Ticaret anlaşması yapmaya hazırlandığı Çin'i masada zayıf yakalamak için hem Hong Kong hem de Xinjiang üzerinden Beijing yönetimini baskılamak!

EMPERYALİST YALANLAR VE XINJIANG'DAKİ GERÇEK

ABD, elindeki dev medya aygıtı üzerinden dünyayı büyük yalanlarına inandırabiliyor maalesef. Örneğin Irak'a saldırısına meşruiyet kazandırmak için petrole bulanmış kuş görüntüsü ya da BM oturumunda ABD Dışişleri Bakanı'nın elinde nükleer madde diye gösterilen sahte toz…

ABD'nin Xinjiang için kullandığı büyük yalanı ise şu: Çin Uygur Türklerine dini yasakladı!

Geçenlerde Xinjiang meselesini tartışırken, hükümete yakın bir yorumcu ABD'nin bu yalanını kanıt diye masaya getirdi. Kendisine bunun yalan olduğunu, hem de Anadolu Ajansı ve TRT haberlerine dayanarak anlattım. Ve şu somut veriyi sundum: Türkiye'de 910 kişiye bir cami düşerken, Xinjiang'da 530 kişiye bir cami düşmekteydi; yani din yasak değildi ve oransal olarak camiler, hem de Türkiye'den daha çoktu!

Az önce "Çin Uygur Türklerine dinlerini yasakladı" diyen o yorumcu bu kez ne dedi, biliyor musunuz? "Ama camilerde Xi Jinping'in resimleri var!"

Evet, ayrılıkçılığı desteklemek için Amerikan yalanlarının sonu ve büyüklüğünün sınırı yok ama dünyanın bütün yalanları bile er geç gerçeğin önünde buhar olacaktır! Ayrılıkçılığın yalanları, en sonunda birliğin ihtiyacı ve gerçekliği önünde eriyecektir!

Mehmet Ali Güller