Kara mizahın büyük klasiği

Kara mizahın büyük klasiği
Kara mizahın büyük klasiği

Tüm hayatını yazmaya adayan, özgün metinlerin yazarı Max Aub'un kalemini nasıl kullandığını gösteren temel metinlerden ve kitaba özel çizilmiş özgün 32 illüstrasyondan oluşan Örnek Suçlar, Memet Baydur'un çevirisiyle, Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından yayımlandı.

Örnek Suçlar, hayal gücü ve fantastiğin gerçekle birleşimden doğan kara mizahın en iyi örneklerinden biri olarak görülüyor. Grand Prix de "l'humour noir" ödüllü bu kitap cinayeti kurbanın değil suçlunun gözünden anlatarak okuru yaşamın güzelliğini düşünmeye sevk ederken ölümün gülünçlüğünü de yüzüne vuruyor.

Max Aub, toplama kampındayken, hapishanedeyken, bir geminin mahzenindeyken, senelerce sürgündeyken bile gördüklerini, hissettiklerini yazıya aktarmaya devam etti. Yazmaya yönelik saplantısı Max Aub'a, estetik bir yaratıcılık ve kendine has bir orijinallik sağladı. Tarih, kurgu, tanıklık ve tahayyül arasında yarattığı zıtlık, anlatısını karakterize eden bir ögeydi, bir yandan da imkânlar ve imkânsızlıklar arasındaki diyalektikle örtüşüyordu bu anlatı. Onun metinlerinin altında bu çift yönlülük yer alıyordu.

Kaynak: www.artfulliving.com.tr