Doğanın kalbine yolculuk

Doğanın kalbine yolculuk
Doğanın kalbine yolculuk

Kerem Ağralı, 24 Aralık 2019 ile 8 Şubat 2020 tarihleri arasında "Doğanın Kalbi" (Et cor natura) isimli sergisiyle Bozlu Art Project Mongeri Binası'nda sanatseverle buluşuyor. Ürettiği eserlerinde çalışma pratiğini mit, sembol ve efsanelerle derinleştiren, aynı zamanda onları farklı bir atmosfere taşıyan sanatçı, insanın doğa içinde kendini arayışını irdeliyor.

​Ağralı, insanın doğa ile ilişkiye geçtiği ilk günden itibaren kendine özgü bir varlık bulduğunu ve bu süreci kendi başına yönettiğini öne sürüyor. Doğa ve insan birbirinden ayrılamaz bir bütün halini alırken hem Doğu hem de Batı kültürüne ait semboller ölüm ve yaşam arasında birçok bağ kuruyor. Serginin referans noktası evren ve evrene ait insan olurken birbirine zıt kavramlar, geçmişi, anı ve geleceği bir araya getiriyor.

Kaynak: www.artfulliving.com.tr