Sağlık Bakanlığı'ndan yeni rehber!

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni rehber!

Sağlık Bakanlığı, yeme- içme hizmeti sunulan iş yerlerinde koronavirüse karşı alınması gereken önlemler için rehber yayımladı. Rehberde bu iş yerlerine maskesiz müşteri alınmayacağı belirtilerek, birlikte gelen kişilere sosyal mesafe kuralı uygulanmayacağı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, restoran, lokanta, kafe, pastane, börekçi, tatlıcı ve içinde yeme- içme hizmeti sunan işletmelerde alınması gereken önlemler için rehber yayımladı. Rehberde, alınan tedbirler kapsamında kontrolü normalleşme süreci aşamasına geçildiği hatırlatılarak, yeme-içme sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin güvenli gerçekleştirilebilmesi amacıyla bazı önlemler alınması ve sürekliliğinin sağlanması gerektiği belirtildi.

"İŞLETMECİLER SOSYAL MESAFE ÖNLEMLERİNİ ALMAKLA YÜKÜMLÜ"

Tedbirlerin restoran, lokanta, kafeler ile içinde yeme- içme hizmet alanı bulunan dinlenme tesisleri, kitapçılar, büfe ve kantinler ile diğer işletmelerin restoran- kafe bölümleri dahil yeme-içme sektöründeki işletmeler için geçerli olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İşletmelerinin faaliyetleri sırasında, ilgili kamu kurum veya kuruluşları tarafından ilan edilmiş olan tedbirlere tam olarak uyulmalıdır. İşletme genelinde Covid-19 ve hijyen kurallarını kapsayan bir protokol hazırlanmalı, protokol düzenli aralıklarla değerlendirilmeli, uygulamada karşılaşılan sorunlar, getirilen çözümler ve kamu kurum veya kuruluşlarınca uygulamaya konulan tedbirler dikkate alınarak güncellenmelidir. Protokol kapsamında, hastalık belirtileri gösteren müşteriye personelin yaklaşımı ve uygulanacak işlemler de tanımlanmalıdır. Bunlar Sağlık Bakanlığının yayımladığı Covid-19 rehberinin ilgili bölümünde açıklanmıştır. Tesis işletmecileri, tesisin tamamında sosyal mesafe önlemlerini almakla yükümlüdür. Genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin sosyal mesafe planı hazırlanmalı, tesisin misafir kapasitesi sosyal mesafe planına göre belirlenmeli, bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilmeli ve kapasite bilgisi tesisin girişinde görülebilir bir yere asılmalıdır. Ayrıca, tesis giriş holünde veya dış cephesinde ve misafir ile personelin kolayca görebileceği genel kullanım alanlarında, tesiste uygulanan ve uyulması gereken Covid-19 tedbirleri ve kurallarının yer aldığı panolar düzenlenmelidir."

Rehberde, misafir kabulüne ilişkin de şu önlemlerin alınması gerektiği kaydedildi:

"Valeler tarafından eldiven kullanılmamalıdır, her araç teslim alma ve teslim etme hizmetinden önce ve sonra eller alkol bazlı el dezenfektanı ile temizlenmelidir. Valeler araçlara maskesiz binmemelidir. Misafirlere tesise girişte termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulamalıdır. 38 dereceden yüksek ateş ölçümlerinde, misafir işletmeye alınmayarak, tıbbi maske ile sağlık kuruluşuna başvurması sağlanır. Tesis girişlerinde el antiseptiği bulundurulur ve misafirlerin ellerini antiseptikle temizlemelerinden sonra girişleri sağlanır. Maskesiz müşteri içeri alınmaz. Misafirin yanında yoksa verilmek üzere maske bulundurulmalıdır, misafirlerin yeme-içme faaliyeti dışında ve masadan her kalktıklarında maske takması sağlanır. Asansörlerin içine 1'er metre ara ile sosyal mesafe yer işaretleri yapılarak, toplam kapasitesinin üçte birini geçmemek kaydıyla kapasitesi belirlenmeli ve yazılı/görsel bilgilendirme yapılmalıdır."