Yorum: Şiddeti teşvik edenler kendilerine zarar veriyor

Yorum: Şiddeti teşvik edenler kendilerine zarar veriyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) "2019 Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasasını" geçirerek Çin'in içişlerine alenen karışmış, şiddete başvuran suçlulara destek vermiş ve kaosu teşvik etmiştir. Uluslararası topluma göre, Amerikalıların hegemonya hevesi ve zorbalığı nefret uyandırıyor.

ABD'nin elini Hong Kong'a uzatmasının bir iki günlük mesele olmadığı çoktan kanıtlandı. 1984 yılından 2014 yılına kadar ABD Kongresi'ne sunulan Hong Kong tasarılarının sayısı 60'ı aştı. 2011 yılında Wikileaks'te ABD'nin Hong Kong Başkonsolosunun mesajları gün yüzüne çıkarıldı.

Amerikalılar Hong Kong meselesinde karıştırıcı fikirlerini birçok kez açıkladı ve muhaliflerle sıkça bir araya geldi. ABD Demokrasi Fonu, Çin karşıtı gruplara ve Hong Kong'u kaosa uğratan kişilere çeşitli alanlarda destek verirken, birçok Amerikalı politikacı "Hong Kong bağımsızlık hareketinin" sözde şefleriyle görüştü. Bazı Amerikalıların Hong Kong'u karıştırma, buradan çıkar elde etme ve Çin'in ilerlemesini yavaşlatma emelleri artık çok net görülüyor. ABD Kuhn Fonu Başkanı Robert Kuhn, "Hiçbir ülke şiddetin toplumsal ve ekonomik düzeni zedelemesine izin vermez. ABD Kongresi'nin son kararı hem ABD hem Çin'e hem de dünyaya zarar verir." dedi.

Eğer şiddet kendisinde meydana gelirse, hiçbir hoşgörü gözetmeksizin anında bastırılır. 2011 yılı Wall Street'i İşgal eylemleri ve 2015 yılı Baltimore Ayaklanmaları sırasında polisin ne kadar sert müdahale ettiğini hatırlıyoruz. Aynı politikacılar yabancı ülkelerde meydana gelen şiddet karşısında hemen tavır değiştirip "güzel bir manzara" gördüklerini söylüyorlar. Kaos planlama, savaş, "renkli devrimi" kışkırtma gibi eylemlerde bulunuyorlar.

ABD'den bazı kişiler şiddetli eylemlere yeşil ışık yakmış, uluslararası hukuk ile uluslararası ilişkilerin temel kurallarını ciddi şekilde ihlal etmiş oldu, insanoğlunun ortak kaderine aykırı davranmıştır. Bunlar eninde sonunda kendi geleceğine "kırmızı ışık" yakıyor, üstelik kendi ülkelerinin itibarını zedeliyorlar. Örneğin ABD Orta Doğu'da birçok savaş açtıktan sonra büyük mülteci krizi ortaya çıktı. Mülteci akını batılı toplumun düzenini etkiledi ve kendi ayağını kaydırdı.

Hong Kong Çin'in Hong Kong'udur. Hong Kong bazı Amerikalıların ipini istediği şekilde çektiği bir uçurtma değildir. Çin'in ulusal egemenliği, güvenliği, kalkınma hakkını koruma kararlılığı sarsılamaz. "Bir ülke iki sistemi" uygulama ve yabancı güçlerin Hong Kong içişlerine karışmasına karşı çıkma kararlılığı da değişmez. Şiddeti teşvik ederek Çin'i yavaşlatmanın bir yolu yoktur. Bu girişime Çin'den en sert karşılık verilecektir.