Yorum: Medeni Kanun'la Çin yönetiminin niteliği artacak

Yorum: Medeni Kanun'la Çin yönetiminin niteliği artacak

Medeni Kanun tasarısının incelenmesi, şu an sürmekte olan Çin Ulusal Halk Meclisi ve Çin Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi yıllık toplantılarında en çok ilgi çeken gündemlerden biri. "Sosyal yaşam ansiklopedisi" ve "sivil hakların korunması beyannamesi" olarak da adlandırılan Medeni Kanun, Çin'de halkın yaşamı üzerinde derin etkiler yaratmanın yanı sıra Çin'in sistem avantajının devletin yönetim verimliliğine daha iyi bir şekilde dönüştürülmesine faydalı olacak.

Çin Halk Cumhuriyeti ilk kurulduğunda bir Medeni Kanun hazırlanması ulusal gündeme dahil edilmişti. Ancak koşullar olgunlaşmadığı için bu gündem hayata geçirilemedi. 18. ÇKP Merkez Komitesi Dördüncü Genel Kurulu'nda Medeni Kanun'un hazırlanmasına ilişkin yasama görevi belirlendi ve 5 yıl sonra çalışmalar tamamlandı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana yürürlüğe girmesi beklenen ilk Medeni Kanun, bin 260 maddeden oluşuyor. Kanun hazırlanırken, sadece mevcut medeni yasalar ve sistemler sistematik olarak düzenlenmekle kalmayıp, aynı zamanda Çin'de yapılan reform ve dışa açılma uygulamalarından sonra ortaya çıkan yeni durum ve yeni sorunlar da dikkate alındı ve gelecekteki sosyal yönetişime de odaklanıldı.

İçeriğe bakıldığında, Çin'de yürürlüğe girmesi beklenen söz konusu ilk Medeni Kanun'un merkezinde "halkın üstünlüğü" yer alıyor.

Her şeyden önce, Medeni Kanun'un hazırlanması sürecinde, internet üzerinden kamuoyu görüşleri toplandı. Dolayısıyla tasarıda halkın talepleri doğrudan yansıtıldı.

İkinci olarak, Medeni Kanun'da kişisel ilişkiler, mülkiyet ilişkisinin önüne koyuldu. Bu değişiklik, Çin Komünist Partisi'nin "her şeyden önce halk" yönündeki iktidar düşüncesini yansıtıyor.

Medeni Kanun'un hazırlanması, Çin'in orta halli refah toplumu inşa edilmesi hedefine ulaşmasına yardımcı olacak. Medeni Kanun'un kişisel hak ve çıkarları, özellikle mülkiyet haklarını koruması, iş ortamını iyileştirecek ve piyasayı canlandıracak en etkili yöntemlerden birisi olarak görülüyor. Medeni Kanun tasarısının onaylanması, Çin halkının ve ülkedeki işletmelerin daha fazla sosyal servet yaratmasını teşvik edeceği gibi, ekonomik ve sosyal kalkınmayı da hızlandıracak. Bunun dışında, Medeni Kanun'un savunduğu Çin'in geleneksel değerleri ve yeşil kalkınma ilkeleri, orta halli refah toplumunun inşa edilmesine hukuki güvence sağlayacak.

Ayrıca, Medeni Kanun, Çin'de hukukun üstünlüğüne dayalı yönetimin ilerletmesinin de sembolik bir sonucu. Medeni Kanun'un onaylanması bir ülkede hukukun üstünlüğünün gelişimindeki kilometre taşı önemi taşıyor. Sosyal ve ekonomik girişimlerin bütün taraflarını kapsayan Medeni Kanun'un Çin'de uygulanmasıyla birlikte, vatandaşların hukukun üstünlüğü konusundaki bilinci artacak.

Daha da önemlisi, Medeni Kanun, Çin'in yönetim sisteminin ve yönetme kabiliyetinin güçlenmesini hızlandıracak. Bireylerin hak ve çıkarlarını koruyan en önemli yasalardan biri olan Medeni Kanun, kişilerin hak ve çıkarlarını koruma, hukuki sorumlulukları güçlendirme ve toplumsal düzene istikrar sağlama gibi birçok değeri içererek, sistem avantajının devletin yönetim verimliliğine daha iyi bir şekilde dönüştürülmesine faydalı olacak.

Belli ki, Medeni Kanun'un onaylanması, Çin'de hukukun üstünlüğünü geliştirecek ve Çin halkının güzel bir hayata kavuşmasını güvence altına alacak.