Yorum: Ekonomik küreselleşme eğilimi engellenemez

Yorum: Ekonomik küreselleşme eğilimi engellenemez

Dünya Ekonomik Forumu'nun bu yılki toplantısı, bugün İsviçre'nin Davos kasbasında başladı. Foruma 117 ülke ve bölgeden yaklaşık 3 bin temsilci katılıyor. Küresel ekonomi üzerindeki gerileme baskılarının arttığı, çok taraflılık ve serbest ticaretin ciddi sınamalarla karşı karşıya bulunduğu bir dönemde, küreselleşmenin hangi istikamette ilerleyeceği, bu yılki forumun da odak konusu. Bazı kuşkulara ve aykırı seslere rağmen, ekonominin küreselleşmesi yönündeki tarihi eğilim artık "engellenemez bir durum" olarak görülüyor.

Günümüzde bazı ülkeler, tek taraflılık ve ticarette korumacılık yanlısı politikaları tüm dünyaya yaymaya çalışarak küresel ekonomi üzerinde olumsuz etkiler yarattı.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ise üç yıl önce düzenlenen Davos Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Ülkeler arasındaki sermaye, teknoloji, ürün, endüstri ve personel akışının yapay şekilde kesilerek, bir deniz olan dünya ekonomisini, yalıtılmış küçük göl veya nehirlere dönüştürmeye çalışmak artık imkânsız. Bu, tarihin eğilimine de aykırı." ifadelerini kullanmıştı.

Ekonomik küreselleşmede yaşanan gerilemeye doğrudan yol açan sebep ise kazanç dağılımındaki dengesizlik. Bunun kökeninde ise büyüme dinamiklerinin yetersiz olması ve küresel ekonomi "pastasının" küçülmesi, dolayısıyla hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin bu baskıları hissetmeleri yatıyor.

Bilindiği üzere, küreselleşme karşıtı münferit durumlar görülse de küresel ekonominin derinliğine kaynaşması yönündeki ana trend hiçbir zaman değişmedi. Xi Jinping, üç yıl önce yaptığı konuşmada, ekonomik küreselleşmede yaşanan sorunlar karşısında şu çözüm önerilerini sunmuştu:

"İnovasyonda ısrar edilerek dinamik büyüme modelleri geliştirilmeli; sinerjide ısrar edilerek açık ve çifte kazanca dayalı iş birliği modelleri yaratılmalı; çağın gereksinimlerine ayak uydurularak adil ve rasyonel bir yönetişim modeli oluşturulmalı; adalet ve kapsayıcılıkta ısrar edilerek dengeli ve kapsayıcı kalkınma modelleri kurulmalı."

Çin'in ortaya koyduğu bu "reçete", küresel sorunların çözülmesinde hâlâ rehberlik üstleniyor.

Bu yıl, Dünya Ekonomik Forumu'nun kuruluşunun 50'inci yıl dönümü. Dünyaya açık ve kapsayıcı bir iletişim platformu sunan forum, aynı zamanda küreselleşmenin gelişme sürecine de adım adım tanıklık etti.

Forum, "sürdürülebilir kalkınma hedefleri" ana temasıyla da ekonomik küreselleşmenin tarihi bir eğilim olduğuna, bazı gerilemeler görülse de bu sürecin hiç kimse tarafından engellenemeyeceğine dair dünyaya net ve güçlü bir mesaj veriyor.