Yorum: Çin'in dış ticaretindeki istikrar, küresel tedarik zincirine güveni artırdı

Yorum: Çin'in dış ticaretindeki istikrar, küresel tedarik zincirine güveni artırdı

Çin Gümrük Genel İdaresi tarafından bugün yayımlanan verilere göre, Çin'in dış ticareti, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 gerileyerek 14,24 trilyon yuan olarak kaydedildi.

İhracat geçen yıla göre yüzde 3 düşüşle 7,71 trilyon yuan, ithalat ise yüzde 3,3 düşüşle 6,53 trilyon yuana geriledi. Buna rağmen, nisan-haziran aylarında Çin'in dış ticareti istikrara kavuştu, son 3 ayda Çin'in dış ticaretinde pozitif büyüme kaydedildi. Verilere göre, Çin dış ticarette haziran ayında yüzde 5,1'lik artış gördü, ihracat yüzde 4,3 artarken, ithalat yüzde 6,2 yükseldi. Böylece bu yıl Çin'in ithalat ve ihracatında ilk kez artış eğilimi görüldü. 

Yılın ilk yarısında Covid-19 salgınından etkilenen Çin'in dış ticaretinin beklentilere göre daha istikrarlı seyrettiğini görüyoruz. Bu da Çin hükümetinin dış ticareti korumaya yönelik tedbirlerinin sonuç verdiğinin bir göstergesi mahiyetinde. 

Kuşak ve Yol güzergâhında yer alan ülkeler ile iş birliği potansiyelinin büyüklüğü de Çin'in dış ticaretinde istikrarı korumasına mesnet sağlıyor. Güzergâhtaki ülkeler arasında ASEAN, Çin'in en büyük ticaret ortağı konumunu sürdürmeye devam ediyor. Yılın ilk yarısında Çin'in ASEAN'a ithalat ve ihracat hacmi Çin'in toplam dış ticaretinin yüzde 14,7'sini oluşturarak yüzde 5,6 artışla 2,09 trilyon yuana ulaştı.

ASEAN, Avrupa Birliği'nin (AB) yerini alarak Çin'in en büyük ticaret ortağı haline geldi.

Öte yandan, gümrük verilerine göre özel işletmeler de dış ticaretteki artışta önemli rol oynadı. Yılın ilk yarısında özel işletmelerin ithalat ve ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,9 artarak 6,42 trilyon yuana ulaştı. Aynı zamanda özel işletmelerin ithalat ve ihracatı, toplam ticaret hacminin yüzde 45,1'ini oluşturdu.

Dış ticaretin yapısına bakıldığında, yılın ilk yarısında Çin'in genel ticaret hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 artarak 8,55 trilyon yuanı bulduğu ve toplam dış ticaretin yüzde 60,1'ini teşkil ettiği görülüyor. İşlenmiş ürün ticareti gibi ticaret biçimlerine kıyasla, genel ticaret daha uzun endüstriyel zincire ve daha yüksek katma değere sahip olup işletmelerin kendini geliştirme kabiliyetini daha iyi yansıtıyor. Genel ticaretin toplam ticaretteki payının artışı, Çin'in ticaret yollarının ve yapısının sürekli olarak iyileştiğini gösteriyor.

Yavaş yavaş iyiye dönen ithalat-ihracat verileri, Çin'in dış ticaretinin dayanaklılığını, potansiyelini ve uzun vadede iyi yönde gelişme eğiliminin değişmediğini ortaya koyuyor. Bilhassa ilgili dış ticaret politikalarının hayata geçirilmesiyle birlikte, Çin hem dış ticaretinde istikrarı koruyacak, hem de küresel tedarik zincirine güvenin artmasını sağlayacak, hem de küresel ekonomik büyüme ile ekonomik küreselleşmeye katkıda bulunacaktır.