Yorum: Çifte standartla oynamak başarısızlığa mahkumdur

Yorum: Çifte standartla oynamak başarısızlığa mahkumdur

ABD tarafı, Çin'in defalarca ciddi girişimde bulunmasını görmezden gelerek 27 Kasım'da sözde "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasa Tasarısını" kanunlaştırdı. ABD, bu girişimle "demokrasi" ve "insan hakları" bahanesiyle Hong Kong meselesi dâhil Çin'in içişlerine müdahale ederek uluslararası yasalar ve uluslararası ilişkilerle ilgili temel ilkelere ciddi şekilde zarar verdi. Bu, ABD'nin uyguladığı çifte standardı, ikiyüzlülüğü ve zorbalığı bir kez daha açığa vurdu.

Geçen 5 aydan uzun süre içerisinde şiddet eylemlerine başvuran çeteler, hukukun üstünlüğü ve toplumun düzenini ciddi bir şekilde çiğneyerek Hong Kong'daki refah ve istikrarı ciddi şekilde bozdu. Ancak, ABD tarafı doğru ve yanlış arasında bir ayrım yapmadan şiddet çetelerinin eylemlerini destekleyerek Hong Kong polisine iftira atarak Hong Kong toplumunu kaosa soktu.

Günümüzde Hong Konglular kaosun durdurulması ve düzene yeniden kavuşulmasına acil ihtiyaç duymaktadır. ABD tarafı ise sözde yasa tasarısını kanunlaştırarak şiddet çetelerine yanlış mesaj verip Hong Kong'daki durumu tırmandırmaya çalışıyor. ABD'deki bazı siyasetçilerin bu çabasının, Hong Kong'u kaosa sokma ve Çin'in yükselişini engelleme emeli taşıdığı aşikârdır.

Fakat ABD'deki yasama birimleri, ülkesinde yaşanan Hong Kong benzeri şiddet olaylarını ele alırken eylemcileri hiç çekinmeden cezaya çarptırmaktadır. Fransız eski diplomat Lionel Vairon, "Kamu tesislerini sabote etme ve okullara saldırma gibi eylemler herhangi bir Batılı ülkede yaşanırsa, haydut eylemler olarak görülecektir. Ancak Hong Kong'a gelince, bu tür davranışlar 'demokrasi arayışının ifadesi' olarak görülüyor" demiştir.

Aslında ABD'de bazı kişiler, hegemonyalarını korumak için hep çifte standart uyguluyor. Terörle mücadele konusunda ABD, çeşitli bahaneler uydurarak yurt dışında işgallere girişiyor, diğer ülkelerin terörle mücadele ve aşırıcılığı giderme politikalarına sebepsizce iftira atıyor. Kendi ülkesindeki kötü insan hakları durumunu gizlerken, insan hakları bahanesiyle diğer ülkelere baskı yapıyor. Başka ülkelerde beğenmediği iktidarları devirmeye çalışıyor. Bir yandan ticari korumacılık izlerken bir yandan ek gümrük tarifesi tehdidiyle diğer ülkeleri piyasalarını açmaya zorluyor. Kendisi tüm dünyayı gözetlerken, "siber saldırılara maruz kaldığından" şikâyet ediyor.

ABD'nin söz konusu ikiyüzlü girişimleri, Batılı müttefikleri dâhil çoğu ülke tarafından eleştirildi.

Hong Kong, Çin'in Hong Kong'udur. Bölgedeki demokrasi, insan hakları ve özgürlük durumunu, objektif tutumu izleyen herkes objektif şekilde değerlendirebilir. Hong Kong'un anavatana yeniden kavuşmasından beri, bir ülke iki sistem, Hong Kong'un Hong Konglular tarafından yönetilmesi ve yüksek özerklik ilkeleri kapsamlı şekilde hayata geçirildi. Hong Konglular tarihteki her döneme göre daha çok demokrasi ve özgürlüğe sahipler. Bölgenin hukukun üstünlüğü ve özgürlük endeksleri sıralamasındaki yeri ABD'den daha ileride.

ABD, çifte standardın iki ağızlı bir bıçak gibi, başkasına yöneltildiğinde kendisini de yaralayabileceğini bilmeli. ABD'deki bazı siyasetçiler Hong Kong işlerine müdahale etmeyi durdurmalı. Dış tehdit ve baskıdan Çin halkı korkmaz, hiçbir güç Çin milletinin yeniden canlanma sürecini engelleyemez. Hong Kong'un refah ve istikrarını ve Çin'in kalkınmasını zedelemeye çalışan komplo eninde sonunda başarısızlığa uğrayacaktır!

CRI: Wang Juemian