Yeşil finans için destek

Yeşil finans için destek

China Daily / Yi Gang

Çin merkez bankası, ülkenin karbon nötrlük hedefine ulaşmasına yardımcı olacak yeni yöntemler geliştiriyor. Ülkeler Covid-19 salgınına yanıt verirken çevresel ve iklim zorlukları aciliyetini korumaya devam ediyor. Bu hepimizi etkiliyor ve sonuçları daha kalıcı ve geniş kapsamlı olacak.

Çin, yakın zamanda 2030'dan önce karbon emisyonlarını zirveye çıkarma ve 2060'tan önce karbon nötrlüğünü sağlama hedefini açıkladı. Bu uzun vadeli vizyon, Çin'in yeşil ve düşük karbon kalkınmaya olan bağlılığını yansıtıyor. Bu aynı zamanda, bu iklim hedefine ulaşmak için Çin'in düşük karbonlu üretim ve tüketime geçişini hızlandırması gerektiği anlamına geliyor.

Çin, yeşil finansmanı desteklemede büyük ilerleme kaydetti. Çin'in merkez bankası Çin Halk Bankası (PBOC), 2016 yılında, diğer bakanlıklarla birlikte, Yeşil Finansal Sistem Kurma Kılavuzunu yayımladı. Bu kapsayıcı tasarımın rehberliğinde, bir yeşil finans politikası çerçevesi oluşturduk ve çok çeşitli yeşil finans ürünlerinin geliştirilmesini teşvik ettik.

ÇİN 2060'TAN ÖNCE KARBON NÖTRLÜĞÜNÜ SAĞLAMA HEDEFİNİ AÇIKLADI

Çin'de Haziran 2020 itibarıyla, olağanüstü yeşil krediler 11 trilyon yuanı (1,7 trilyon dolar) aşarak küresel olarak ilk sırada yer alırken, yeşil tahvil stoku dünyanın ikinci büyüğü olarak 1,2 trilyon yuan olarak gerçekleşti. Bu, aşağıda belirtilen alanlardaki çalışmalarımızla desteklenmiştir.

Birincisi, yeşil finans için politika çerçevesinin iyileştirilmesi. PBOC, yeşil tahviller, yeşil kredi ve çevresel bilgi ifşası ile ilgili belirli politikaları kademeli olarak uygulamaya koydu. PBOC, Yeşil Tahvil Onaylı Proje Kataloğunu güncelleme sürecindedir. Yeni versiyonun, fosil yakıt üretimi ve tüketimi ile ilgili projeleri kaldırırken daha fazla iklim dostu faaliyetler de içermesi bekleniyor. Bu, emisyonları azaltma konusundaki güçlü taahhüdümüzü göstermektedir. PBOC ayrıca, bankaların yeşil finansmanı destekleme performansının değerlendirilmesi de dâhil olmak üzere politika teşviklerini güçlendirdi.

İkincisi, yeşil finans ürünlerinde yeniliği teşvik etmek. Çin'deki yeşil finans ürünleri çok erken ortaya çıktı ve yeşil kredi, yeşil tahviller, yeşil tarım sigortası, temiz enerji sigortası ile yeşil tröstler gibi giderek daha fazla çeşitlendi.

Üçüncüsü, yeşil finans geliştirme için pilot bölgeler oluşturmak. Çin, 2017'den bu yana altı ilde dokuz şehirde yeşil finans reformları ve yenilik için pilot programlar başlattı. Bu pilot programlarda, yeşil finans politikası çerçevesinin güçlendirilmesi, yeni ürün ve hizmetlerin tanıtılması ve politika teşviklerinin uygulanmasında güçlü ilerleme sağlandı.

ÇİN KÜRESEL İKLİM YÖNETİMİNİ DESTEKLEDİ

Bu arada Çin, yeşil finans konusunda uluslararası iş birliğinin güçlü bir savunucusu oldu. Çin, diğer birçok ülke ile birlikte çeşitli platformlar aracılığıyla küresel iklim yönetimini desteklemiştir.

PBOC ilk olarak, G20 Yeşil Finans Çalışma Grubu'nun kurulduğu ve yeşil ile sürdürülebilir finans konusunda fikir birliğinin oluşturulmasına yardımcı olduğu 2016 yılında Çin'in G20 başkanlığının gündemine yeşil finansmanı dâhil etti.

İkinci olarak, Aralık 2017'de Merkez Bankaları ve Finansal Sistemi Yeşillendirme Denetçileri Ağı'nı, İngiltere Merkez Bankası, Fransa Bankası, Singapur Para Otoritesi ve diğer ortaklarla birlikte kurdu.

Üçüncüsü, çevresel açıdan sürdürülebilir yatırım için özel fonları seferber etmeyi amaçlayan Avrupa Birliği (AB), Singapur ve diğer ülkelerden kamu kurumları ile birlikte Ekim 2019'da Uluslararası Sürdürülebilir Finans Platformu'nu ortaklaşa başlattı. Çin ve AB, yakın zamanda ortak bir yeşil taksonomiyi teşvik etmek için platformun altında Taksonomi Çalışma Grubunu kurdu.

Daha fazla ülke karbon nötrlüğünü taahhüt ettiği için yeşil finansın büyük potansiyeli var. PBOC, yeşil toparlanmayı ve yeşil geçişi daha iyi desteklemek için aşağıdaki önceliklere odaklanacaktır.

ÇEVRE VE İKLİM RİSKLERİNİ ANALİZ ETME İLE YÖNETME KAPASİTESİ ARTACAK

İlk olarak, karbon tarafsızlık hedefini desteklemek için yeşil finans standartlarını daha da iyileştirecek. Yeşil kredi, yeşil tahviller ve yeşil fonlar için standartlarımızı güncelledikçe, yeşil finans standartlarıyla desteklenen projelerin çevre hedeflerimizi desteklerken iklim hedeflerimizden ödün vermemesini sağlayacağız.

İkinci olarak, finansal kurumların çevreyle ilgili bilgileri ifşa etmeleri için zorunlu şartlar olasılığını dikkate alacaktır.

Üçüncüsü, çevre ve iklim risklerini analiz etme ile yönetme kapasitesini artıracaktır. Çevre ve iklim risklerinin finansal istikrar üzerindeki potansiyel etkilerine ilişkin çalışmaları güçlendirecektir.

Dördüncüsü, PBOC uluslararası yatırımcıların Çin'in yeşil finans piyasasına daha kolay erişimini sağlayacak. Yurt içi standartları güncelleyerek ve uluslararası iş birliğini güçlendirerek yeşil finans standartlarının yurt içinde ve yurt dışında uyumlaştırılmasını teşvik edeceğiz.

PBOC buna ek olarak, yeşil finansmanı teşvik etmek için finans teknolojisinden yararlanmaya devam edecek. Yeşil finans pilot bölgelerimizde, finans teknolojisini yeşil finansmanın içine yerleştirmek için çaba gösterdik. Örneğin, Zhejiang eyaletinin Huzhou şehrinde yerel yönetim, büyük veri teknolojisini kullanarak entegre bir yeşil finans hizmet platformu kurdu. Bu çevre ve iklimle ilgili bilgilerdeki asimetriyi azaltır ve yeşil projeler ile finans kurumları arasında köprü oluşturur. PBOC'nin ayrıca bankalar tarafından sağlanan yeşil kredileri ve diğer temel verileri izlemesine olanak tanır.

Büyük veri, yapay zekâ ve blok zinciri gibi finansal teknolojilerin yeşil finansmanı desteklemede giderek daha önemli bir rol oynaması bekleniyor. PBOC, düşük karbon ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek amacıyla daha fazla özel fonu seferber etmek için tüm ortaklarla birlikte çalışmaya devam edecek.