Yerel kültür endüstrisi desteklenecek

Yerel kültür endüstrisi desteklenecek

China Daily / Ma Yantao

Çin, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi'nin Ulusal Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma ve 2035 Uzun Dönemli Hedefler için 14. Beş Yıllık Plan (2021-2025) önerilerine uygun olarak, ülkenin yumuşak gücünü artırmak ve sosyalist kültürü geliştirmek için yerel kültür endüstrisini destekleyecek.

Bu öneriler ayrıca uluslararası kültürel ilişkiler için yüksek gereklilikler ve diğer ülkelerle çok katmanlı diyalogları desteklemek için yenilikçi önlemlerle birlikte, Çin'i kuvvetli bir kültürel güç olarak inşa etmek için bir zaman çizelgesi de belirledi.

Hükümet her zaman, başka şeylerin yanı sıra, Fransa, Rusya, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) dâhil diğer ülkelerde "Çin Yılı" etkinlikleri, insandan insana ilişkiler ve diğer ülkelerde kurulan Konfüçyus Enstitüsü yoluyla Çin kültürüne destekledi.

ÇİN MARKALARI DÜNYA ÖLÇEĞİNDE TANINIYOR

Çin dili, edebiyatı, tarihi, savaş sanatları, halk sanatı ve Çin mutfağının temsil ettiği Çin kültürü bütün yeryüzünde artan bir ilgi görüyor. Birçok Çin TV dizisi, filmi ve kitabı son yıllarda yabancı izleyici ile okuyucular tarafından sıcak karşılanıyor. Çin markaları da dünya ölçeğinde tanınıyor. Bütün bunlar dünyanın Çin'i ve Çin halkını daha iyi anlamasına yardımcı oldu.

Yine de, Çin kültürünün desteklenmesi, özellikle bazı Batılı ülkelerin ve politikacıların kültürel ilişkilerin önüne engeller diken "Çin tehdidi" yaygaraları ve "uygarlıklar arası çatışma" teorileri nedeniyle bazı sorunlarla karşılaştı.

Çin karşıtı teoriler yanlış anlamaların veya farklı düşünme biçimlerinin ya da ABD'nin durumunda olduğu gibi, yerleşik kültürel ayrımcılık ve rekabetin sonucudur. ABD'nin ön yargılı kültürel bakışının, kendi kültürünü saldırgan biçimde desteklerken diğer kültürleri bastırmak için sürdürdüğü tek taraflı ve hegemonik politikaların sonucudur.

Ama Çin hükümeti, Çin kültürünün dünya ölçeğinde desteklenmesinin önündeki engelleri aşmak zorundadır. Bazı Çin kültür kurumlarının tutarsız pazarlama stratejisi bazen yabancıların kafasını karıştırıyor. Çin kültür ürünlerinin yüzeysel tasarımlarının Batı kamuoyunu etkilemesi neredeyse imkânsız. Aynı ülke içindeki farklı milliyetleri ya da farklı etnik grupları hedef alan ürün ve kanalların eksikliği sağlıklı kültürel ilişkilere zarar veriyor.

ÇİN HÜKÜMETİ YABANCI ORTAKLARI İLE DAHA İYİ İŞ BİRLİĞİ YAPMALI

Bu haliyle, Çin hükümetinin farklı katmanları, sivil toplum kuruluşları, girişimler ve medya kanallarının yurt dışında Çin kültürünü desteklemek için yabancı ortakları ile daha iyi iş birliği yapması gerekiyor. Bunun için de sağlam kültürel iletişim mekanizmalarının kurulması ve düzenli fon akışının sağlanması gerekir.

Kültürel ilişkiler karşılıklı anlayış ile öğrenmeyi artırmayı ve ortak refahı desteklemeyi hedef almalıdır. Covid-19 salgınının uluslararası toplum ve küresel ekonomi üzerindeki yıkıcı etkileri ortadayken, ülkelerin insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk kurma hedefiyle derin diyaloglara başlaması gerekir. Bunun dünyanın Çin'i ve Çin kültürünü daha iyi anlamasına yardım etmesini ümit ediyoruz.

İlk olarak Çin, Çin kültürünü dünya ölçeğinde yaymak için, dünyanın geri kalanı ile daya iyi iletişim kurma yollarını arayarak ve diğer ülkelerle kültürel ilişkileri güçlendirerek, üst düzey bir tasarım ile stratejiye sahip olmalıdır.

ÇİN ULUSLARARASI KÜLTÜRE ÇİN BİLGELİĞİNDEN KATKIDA BULUNABİLİR

İkincisi, hükümet kültürel ilişkileri güçlendirmek için daha fazla uzmanlık sahibi disiplinler arası yetenek yetiştirmelidir. Örneğin, hükümet Çin ile Batı kültürlerinin karşılaştırmalı incelemelerini artırmak için birçok yabancı dilde uzmanlaşmış çevirmenler yetiştirmelidir. Ayrıca Kuşak Yol İnisiyatifi boyundaki ülkelerle öğrenci değişimini desteklemeli ve Konfüçyus Enstitülerinin Çin dili ile kültürünü dünya ölçeğinde daha etkin bir şekilde yaymasına yardımcı olmalıdır.

Üçüncüsü, Çin küresel düzeyde rekabet edebilecek ve Çin karakterli sosyalizmi destekleyecek daha fazla yerel kültürel marka geliştirmelidir.

Ve dördüncüsü, Çin hükümeti kültürel ilişki kanallarını yumuşatmak ve çeşitlendirmek için önlemler almalıdır. Bu bakımdan, hükümetin liderliğindeki kültürel iletişimin dışında, Kuşak Yol İnisiyatifi ve Konfüçyus Enstitüleri ile insandan insana ilişkileri güçlendirmesi gerekiyor.

Uluslararası düzeyde kültürel ilişkiler norm haline geldi. Dolayısıyla, Çin kültürünün dünya ölçeğindeki farklı kültürleri dikkate alarak genel uluslararası kültürle bütünleşmesi önemlidir, çünkü Çin diğer kültürlerden öğrenirken, aynı zamanda uluslararası kültüre Çin bilgeliğinden katkıda bulunabilir.