Yatırım ağları kolaylaştırılmalı

Yatırım ağları kolaylaştırılmalı

CGTN / Alessandro Golombiewski Teixeira

BRICS liderleri, salı günü çevrimiçi düzenlenen 12. zirvede uzlaşmacı bir tavır sergiledi. Rusya'nın başkanlığında Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın her birinden gelen mesaj ciddi ama umutluydu ve Covid-19'a karşı mücadelede daha güçlü bir grup hareketi gerekliliğini teyit etti. Bununla birlikte, BRICS ülkelerinin bu kolektif eylemi tam olarak nasıl gerçekleştireceği açık değil.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, salgının yıkıcı etkileriyle varlığını ve ciddiyetini inkâr ettiğini gördük. Öte yandan Çin, virüsü rekor bir hızla ortadan kaldırmak için ülke çapında uygulanan karantinayla tüm kaynakları belirledi, duyurdu ve seferber etti. Bunlar, aynı soruna çok farklı iki yanıttır.

Elbette BRICS homojen bir bloktan uzaktır. Nitekim, beş ülkenin ekonomik ve siyasi yörüngeleri birbirinden ayrılıyor. Bunun da ötesinde, salgının zorluğu ve her ülke için farklı olan karmaşık halk sağlığı ve ekonomik önlemler var.

Öyleyse BRICS zorlukların üstesinden gelmek için nasıl bir araya geliyor? BRICS, ortak bir düşman olan virüsle mücadelede birleşerek daha da güçlü bir ilişkiye ve beş ülke arasında daha yüksek düzeyde bir iş birliğine yol açabilir mi?

KÖTÜ ZAMANDA İŞ BİRLİĞİ

BRICS toplu olarak, yıkıcı yerel ekonomik ve sosyal sorunlarla karşı karşıyadır. Bu, ülke içindeki mücadeleye hemen etki etmeyen küresel girişimlere katılımı daha da zorlaştırıyor. Güney Afrika şu anda hem ekonomik hem de sosyal açıdan Covid-19'dan en çok etkilenen Afrika ülkesi. Toplumdaki bu darbe, artan şiddet ve suç oranları ve 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 30'luk bir işsizlik oranıyla daha da kötüleşiyor. Ülkenin karşı karşıya olduğu sosyal baskı, liderlerinin ortak bir BRICS Covid-19 müdahalesine önemli bir katkıda bulunmasını engelliyor.

Brezilya'da Bolsonaro hükümeti, kendi tabağındaki zorluklarla başa çıkmak için mücadele ediyor. Hükümetin gıda tedarikini sağlamakta ve sağlık hizmetine yönelik talebi karşılamakta yetersiz kaldığı yerde hareketler ve aktivist ağları devreye girdi. Brezilya dünyada virüsün en çok zarar verdiği ikinci ülke ve bir halk sağlığı kriziyle karşı karşıya bulunuyor. Ülke sosyal açıdan, 2020'nin ilk yarısında 1,2 milyonu bulan iş kayıpları yüzünden bazılarının "iş kıyameti" olarak gördüğü bu durumdan da acı çekiyor.

Rusya, Hindistan ve Çin'e gelince, durumları Güney Afrika ile Brezilya kadar kötü olmasa da salgının "artçı şokları" ile uğraşıyorlar. BRICS anlaşmasının tarihinde, beş ülkenin kaynakları toplu eyleme yönlendirmeleri için bu kadar zorlu bir zaman olmamıştı.

GÖZLER UFUKTA

Test kitlerinin, kişisel koruyucu malzemelerin, insanların hareketinin ve nihayetinde bir aşının küresel koordinasyonuna yönelik gelecek aylarda somut adımlar atmak çok önemlidir.

Zirvenin ardından, BRICS'in iş birliği yapmayı kabul ettiği ana alanlardan biri aşıların geliştirilmesi oldu. Başlangıç için, iki yıl önce Johannesburg Zirvesi'nde kararlaştırılan BRICS Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi, somut sonuçlar vermeye başlamak için yeni bir zorunluluk üstlenmelidir. Belki de BRICS ülkelerinin küresel ekonomiyi bu ekonomik uçurumdan çıkarmak için yapabileceği değerli katkılardan biri, küresel değer zincirlerini yeniden inşa etmeye başlamaktır.

YATIRIM AĞLARI KOLAYLAŞTIRILMALI

BRICS ülkeleri, üretim ağlarını yeniden bütünleştirmek ve uluslararası ticaretin açılımını artırmak için aktif olarak çalışarak, dünya nüfusunun yüzde 40'ını, 4 trilyon dolarlık rezervlerini ve küresel ticaretin yüzde 17'sinden fazla paylarını seferber edebilirler. Küresel değer zincirlerinin, salgından sonra ekonomik toparlanma için gerekli olan istihdam yaratma üzerinde de önemli bir etkisi vardır.

BRICS ülkeleri arasında bu değer zincirlerini inşa etmek için karşılıklı yatırım ve destek, hem küresel ekonomiyi canlandırma hem de BRICS ülkeleri arasındaki ağları güçlendirme gibi ikili fayda sağlayacak.

Güney Afrika'nın,  ekonomik düşüşün kısmen hafifletilmesine yardımcı olacağı ve BRICS ile dünyanın dört bir yanından Afrika'ya yatırımları teşvik edeceği umulan Afrika Kıtası Serbest Ticaret Bölgesi'nin Ocak 2021'den itibaren planlanan uygulaması buna bir örnektir. En kötü salgında bile açık bir ticaret ve yatırım ortamını gelecek aylarda sürdürebilmek kritiktir.

Yatırım ağlarının şimdi kolaylaştırılması, gelecekte BRICS ülkeleri arasında ekonomik büyümenin yerleşmesine yardımcı olabilir. Gayri resmi kurumlar ve oluşan güçler, küresel ekonomiyi salgının dışına çıkarabilir ve bunun için daha güçlü hale gelebilir.