Yaşlı nüfus artıyor

Yaşlı nüfus artıyor

China Daily / Yang Ge

Sivil İşler Bakanlığına göre, Çin'in 60 yaş ve üstü yaşlı nüfusunun 14. Beş Yıllık Plan (2021-25) döneminin sonunda 300 milyona ulaşması bekleniyor. Bu yaş grubunun sayısının gelecek beş yıl içinde, son beş yıldaki ortalama yıllık 7 milyonluk artışın çok üzerinde yılda yaklaşık 10 milyon artacağı tahmin ediliyor. Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere'nin toplam nüfusu 2035 yılına kadar 4 milyarı aşacak.

Gelişmekte olan bir ülke olarak Çin'in kişi başına milli geliri, sürekli iyileştirme sürecindeki bir sosyal sistemle, dünyanın üst orta seviyesindedir. Yaşlı bir toplum (Birleşmiş Milletler standardı, 65 yaş ve üzeri insanların toplam nüfusun yüzde 14'ünü oluşturduğu bir ülkenin yaşlı bir toplum olarak kabul edildiğini söylüyor) sosyal refah, emeklilik sistemi ve ekonomik büyüme birikimi için önemli bir zorluk oluşturabilir.

Bu, tıbbi bakım, emeklilik maaşları ve sosyal güvenlik sistemi gibi kamusal mali masrafları test eder. Farklı alanların ekonomik kalkınmadaki boşlukları ve yaşlanma nedeniyle bazı bölgelerdeki sosyal sigorta fonlarının gelirlerinin belirli bir dönemde masraflarını karşılayamamaları, merkezi hükümetin devreye girmesine ve ulusal koordinasyonun sorumluluğunu almasına neden olmuştur. Hükümet ayrıca, bazı yerlerde sosyal güvenlik harcaması sorunlarını azaltmak için kamu mali sübvansiyonlarını artırmış ve temel emeklilik sigortasını genişletmiştir. Buna rağmen artan yaşlanma sorunuyla birlikte, emeklilik masraflarının artması, uzun vadede emeklilik fonlarının birikimini hızla baltalayacaktır.

İKİNCİ BİR DEMOGRAFİK FIRSATTAN YARARLANILMALI

Yaşlanma meselesi ayrıca sosyal refah sistemi, tıbbi hizmetler ile sağlık bakımı, yaşlı bakımı endüstrisi ve toplum bakımına yönelik kurumlarda iyileştirmeler yapılmasını gerektiriyor. Örneğin, yaşlı bakım hizmetleri açısından bakıldığında, tek çocuklu ailelerin ebeveynleri yaşlanma aşamasına girdikçe sosyal talep artacaktır. Bu durum onların lehine değil çünkü toplumlarda yaşlı bakımı sistemi ihtiyacın gerisinde kalıyor ve bu konuda kurum ve ürünler yetersiz.

Tersine U-şeklinde bir ilişki vardır; yaşlılık bağımlılık oranı kritik bir noktaya yükseldiğinde, potansiyel ekonomik büyüme üzerindeki etkisi olumludan olumsuza dönecektir. Çin, olumsuz etkileri önceden planlamalı ve ikinci bir demografik fırsattan yararlanmalıdır.

Çin, yaşlanan nüfusun risklerini önleyebilecek ikinci demografik fırsatı karşılayabilir. Genç nüfusun eğitim seviyesi, 40 milyonu aşan yüksek öğrenim kaydı ile önemli ölçüde yükseltilmiştir. Üniversite mezunu ve üzeri olan işgücünün 2030 yılına kadar 300 milyona ulaşması ve çalışma çağındaki nüfusun üçte birini oluşturması bekleniyor. Araştırmamıza göre, Çin'deki işgücünün yaklaşık yüzde 60'ı olan 500 milyon genç, 2050'ye kadar üniversite, lisans veya lisansüstü eğitimini bitirecek. Bu, ülkenin gelecekte dünyanın en büyük eğitimli işgücünü kucaklayacağı anlamına geliyor. Demografik değişim nedeniyle işgücü arzı azalacak ve ekonomik gelişmeyi kısıtlayacak olsa da, teknolojik devrim fırsatlar yaratabilir, emeğin kalitesini artırabilir ve bilgi ve yenilikle yönlendirilen endüstrilerin rekabet gücünü artırabilir.

ÇİN HALKININ ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ 76,4'E YÜKSELDİ

14. Beş Yıllık Plan önerileri, ülkeyi yaşlanan nüfusa aktif olarak yanıt vermek için ulusal bir strateji uygulamaya teşvik ediyor. Yavaş ve uzun demografik geçiş sırasında, uzun vadeli bir nüfus geliştirme stratejisini vurgulayacak ve nüfus politikalarının etkilerini 50 ila 100 yıl perspektifinden inceleyecektir.

Çiftlerin daha fazla çocuk sahibi olmaları teşvik edilmelidir. Yasa kadınları ve aileleri, aynı zamanda çocukların refahını korumalıdır. Aile planlamasıyla ilgili makamların, işlerini yönetimden üreme sağlığı ile anne ve çocuk sağlığı dâhil olmak üzere kamu hizmetlerine kaydırması gerekir. Aileler için çocuk bakım yükünün ve eğitim maliyetlerinin azaltılması da önemlidir. Çin'in nüfus politikası, ailelere ebeveynlik izni, doğum parası, işçi hakları koruması, kreş bakımı ve çocukların eğitimi için kapsamlı bir destek sağlayacaktır. Ülke aynı zamanda çiftlerin çocuk sahibi olma istekliliğini artırmak için kamu hizmetlerini ve kamu kaynaklarının tahsisini iyileştirmelidir.

Hükümet ayrıca endüstri ve ekonominin koordineli gelişimini desteklemek için sağlık sektörünü geliştirmelidir. Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, Çin halkının doğumdan itibaren ortalama yaşam süresi 2016'da 76,4 yıla yükseldi. Çinli yeni doğanların 68,7 yıllık bir sağlıklı yaşam beklentisi var. Bu rakamlar bazı yüksek gelirli ülkeleri geçti. Nüfusun yaşlanmasıyla birlikte, merkezi hükümet tıbbi güvenliği garanti altına almak için tıbbi ve sağlık yatırımlarını daha da genişletecek. Sağlık sektörü, ilaç üretimi, tıbbi hizmetler, sağlık sigortası, çevre koruma, gıda güvenliği, rekreasyon ile fitness ve sağlıklı bir yaşamla ilgili diğer alanlara fayda sağlayan artan yatırımları çekiyor. Ayrıca, ortaya çıkan teknolojiler, sağlık endüstrisinin hızlı dönüşümünü ve geliştirilmesini teşvik edebilir.