Xinjiang orta gelirli bölgeler arasına girdi

Xinjiang orta gelirli bölgeler arasına girdi

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin ekonomisinde ve toplumda hızlı gelişme kaydedildi.

Xinjiang'da kişi başına düşen Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) 1952'de 166 RMB'den 1987'de bin RMB'ye yükseldi. 2004'te bu sayı on bin RMB'yi aştı.

2018'de Xinjiang'da kişi başına düşen GSYİH 49 bin 475 RMB'ye (7067 ABD Doları) yükseldi. Xinjiang artık düşük gelirli bölgeden orta gelirli bölgeler arasına girdi.

Gelirin artması halkın yaşam seviyesinin yükselmesinin de temelini oluşturur. Uzun yıllardır, Xinjiang'da ekonominin gelişmesi ve istihdamın teşvik edilmesi halkın gelirinin artmasını sağladı.

Xinjiang'ın kentsel ve kırsal sakinlerinin kişi başına düşen harcanabilir geliri 1978'de 319 RMB'den 2018'de 32 bin 764 RMB'ye (4680 ABD Doları) yükseldi.