“Xinjiang çalışmaları, ÇKP ve hükümetin öncelikli konusudur”

“Xinjiang çalışmaları, ÇKP ve hükümetin öncelikli konusudur”

Xinjiang çalışmaları 3. merkezi sempozyumu 25 ve 26 Eylül günlerinde Beijing'de düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Xi Jinping, sempozyumda yaptığı konuşmada, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin milli dayanışmaya, refah ve sağlıklı ekolojik ortama sahip ve habilitasyona uygun, medeniyeti sürekli gelişen bir bölge haline getirileceğini vurguladı. Xi, hedefe ulaşmak için yönetişim sistemi ve kabiliyetinin modernleştirileceğini söyledi.

Xinjiang çalışmaları merkezi sempozyumu 2010 ve 2014'te iki kere düzenlenmişti.

İstatistiklere göre, 2014 ile 2019 yıllarında Xinjiang'ın Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) ortalama olarak yüzde 7,2 ve kişi başına düşen kullanılabilir gelir yüzde 9,1 arttı. Xinjiang genelindeki vatandaşlar için ücretsiz sağlık kontrolü politikası uygulanıyor. 2019 yılı itibariyle Xinjiang'daki yoksulluk oranı yüzde 1,24'e kadar düşürüldü, 2 milyon 923 bin 200 kişi yoksulluktan kurtuldu, yoksul nüfusun hepsi temel sağlık sigortası ve büyük hastalıklar sigortasına katıldı.

Geçen 6 yılda merkezi bütçeden Xinjiang'ın ekonomik ve sosyal gelişmesine 2 trilyon yuandan (293 milyar ABD Doları) fazla destek sermaye ayrıldı. Xinjiang'a yardım etmekle görevlendirilen 19 eyalet ve kent yardım boyutunu güçlendirip, 96,4 milyar yuan (14,1 milyar ABD Doları) sermaye sağladı ve 10 binden fazla proje yürüttü.

Cumhurbaşkanı Xi Jinping sempozyumda Xinjiang'da istikrarın korunmasına dikkat çekti. Xi, Xinjiang'daki tüm çalışmalarda hukukun üstünlüğüne vurgu yapılarak, ortak inşa, ortak yönetim ve paylaşıma dayalı sosyal yönetişim ortamının tesis edileceğini belirtti.

Xi, "Xinjiang bölgesinde yaşayan tüm etnik gruplar arasındaki dayanışma güçlendirilip, temas, iletişim ve derin entegrsyon teşvik edilecektir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Xi Jinping, kalkınmanın Xinjiang'da uzun vadeli asayişin temeli olduğuna işaret ederek, Xinjiang'ın bölgeyi İpek Yolu Ekonomik Kuşağı'ndaki çekirdek bölge haline dönüştürüp, kendi kalkınma stratejisini devletin Batı'ya açılma planı kapsamında geliştirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Xi, Xinjiang'a özgü avantajlı sektörlerin geliştirilmesi, kentleşmenin kalitesinin yükseltilmesi, aynı zamanda çevre korumanın kırmızı çizgisinin aşılmamasını istedi. Ayrıca, yoksulluğu azaltma ve istihdamı teşvik etme dâhil 2 çalışmanın iyi yürütülmesi, özellikle Xinjiang'ın güney kesiminde ekonomik ve sosyal kalkınmanın ilerletilmesi gerektiğini ifade etti.

Xinjiang'ın güney kesiminde yer alan 4 il, elverişsiz doğal koşulları nedeniyle ülkenin en yoksul bölgeleri arasında yer alıyordu. Son yıllarda merkezi hükümetin desteğiyle, güney kesimde ulaştırma, telekomünikasyon, sulama ve elektrik projeleri uygulandı. 2019 sonu itibariyle güney kesimde 2,5 milyondan fazla vatandaş yoksulluktan kurtuldu.

Xi Jinping, Xinjiang'ın gelişmesinde etnik azınlıklardan yetenekli kadronun önemli rolüne vurgu yaptı.

Xi, "Çin Komünist Partisi Xinjiang'daki etnik gruplar dâhil tüm Çin halkına hizmet etmekte, Xinjiang çalışmalarını iyi yürütmek ÇKP ve hükümetin öncelikli konusudur, diğer tüm eyalet ve kentler Xinjiang'a destek ve yardım sağlamalıdır." ifadelerini kullandı.