Xi'den salgını ortaklaşa bertaraf etme çağrısı

Xi'den salgını ortaklaşa bertaraf etme çağrısı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, dün akşam Beijing'de G20'nin yeni koronavirüs salgınıyla mücadele konulu sanal zirvesine katılarak, "Salgını birlikte önleyelim, zorlukları omuz omuza göğüsleyelim." başlıklı bir konuşma yaptı.

Xi Jinping, konuşmasında, beklenmedik şekilde patlak veren yeni koronavirüs salgınına karşı, Çin hükümeti ve Çin halkının zorluklar ile tehlikelere boyun eğmediğine dikkat çekerek, halkın can ve sağlık güvenliğinin daima birinci planda tutulduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Xi, Çin'in güveni pekiştirme, riskleri birlikte göğüsleme, salgını bilimsel yöntemlerle önleme ve kontrol etme ve tedbirleri en isabetli şekilde alma yönündeki genel hatlar doğrultusunda, tüm vatandaşlarını seferber ettiğini, salgını ortaklaşa kontrol ettiğini, bilgi aktarmada açıklık ve şeffaflığını koruduğunu, böylece salgına karşı bir halk savaşı açtığını söyledi. Harcanan çetin ve yoğun çabalar ile dev fedakârlıklar sayesinde, şu an Çin genelinde salgındaki durumun sürekli iyiye doğru seyrettiğine işaret eden Xi Jinping, üretim ve yaşamın normale dönme sürecinin hızlandığını, buna rağmen, Çin'in yine de teyakkuz durumunda olduğunu belirtti. Salgının dünya çapında hızla yayıldığına dikkat çeken Xi, uluslararası toplumun acilen atması gereken adımların, güven pekiştirmek, gücünü birleştirmek, dayanışma göstermek ve böylece insanoğlunun bulaşıcı hastalık karşısındaki dev mücadelesinde nihai zaferi el ele kazanmak olduğunu belirtti. Xi, Çin'in insanlık için ortak kader topluluğu düşüncesinden hareket ederek, diğer ülkelere elinden gelen yardımı sağlamaya, böylece dünya ekonomisinin istikrarına katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Üyesi ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekreteryası Sekreteri Wang Huning, sanal zirvede Xi Jinping'e eşlik etti.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, konuşmasında, Çin'in en zor anlarında uluslararası toplumun birçok üyesinin Çin'e samimi yardım ve destekler sağladığına dikkat çekerek, bu değerli dostluğu daima yüreklerinde taşıyacaklarını vurguladı.

Xi Jinping, salgının tüm insanoğlunun ortak düşmanı olduğuna dikkat çekerek, yeni korona virüsünün şu an dünya çapında yayılmakta olduğunu, bunun halkların can ve sağlık güvenliğine dev bir tehdit oluşturduğu gibi, küresel kamu sağlığı güvenliği için de dev bir meydan okuma olduğunu kaydetti. Xi, sanal zirvenin gündemi konusunda da dört maddelik bir öneride bulundu.

Xi, ''Birinci olarak, yeni koronavirüs salgını karşısındaki küresel savaş kararlılıkla etkili şekilde yürütülmeli. G20 Sağlık Bakanları Toplantısı mümkün olduğunca erken bir tarihte düzenlenmeli. Bilgi paylaşımı, ilaç ve aşı geliştirme ile salgını önleme konularındaki iş birliği güçlendirilmeli, böylece salgının sınırları aşan yayılma süreci etkin şekilde önlenmeli, kamu sağlık sistemi zayıf olan gelişmekte olan ülkelerin salgına karşılık verme kapasitelerini artırmalarına yardım sağlanmalı.'' dedi.

Xi Jinping, konuşmasında, G20'nin salgınla mücadeleye ilişkin yardım girişiminin başlatılması, özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün desteği altında bilgi değişimi, politika koordinasyonu ve eylem eşgüdümünün yürütülmesi önerilerinde bulundu. Xi, Çin tarafının insanoğlunun ortak kader topluluğu düşüncesi doğrultusunda, diğer ülkelerle salgınla mücadele konusundaki deneyimlerini paylaşmaya, ilaç ve aşı geliştirmeye, salgından etkilenen ülkelere elinden gelen yardımı sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.

Xi Jinping, önerilerini şu sözlerle sürdürdü: ''İkinci olarak, salgını önleme ve kontrol etme çalışmaları ortaklaşa ve etkin şekilde yürütülmeli. Çin tarafı, yeni koronavirüs salgınıyla mücadele için sanal bilgi merkezini kurdu, bu merkez tüm ülkelere açıktır. Tüm ülkeler, güçlerini birleştirerek, ilaç, aşı ve test gibi konulardaki bilimsel araştırmalara dair iş birliğini güçlendirmeli, bölgesel kamu sağlığı acil irtibat mekanizmasının kurulmasını araştırmalı. Üçüncü olarak, uluslararası örgütlerin salgınla mücadelede rol oynamalarına aktif destek sağlanmalı. Çin tarafı, Dünya Sağlık Örgütü'nün liderlik rolünü oynamasını ve bilimsel önleme ve kontrol etme tedbirlerini hazırlamasını destekliyor.''

Xi Jinping, konuşmasında, G20'nin Dünya Sağlık Örgütü'ne dayanarak bilgi paylaşımını güçlendirmesi, kapsamlı, sistemli ve etkili şekilde önleme çalışmalarını yaygınlaştırması önerisinde bulundu. Xi, G20'nin temas ve koordinasyon rolünü hayata geçirmesi, uygun bir tarihte küresel kamu sağlığı güvenliği üst düzey toplantısını düzenlemesi gerektiğini vurguladı.

Xi Jinping, konuşmasında ''Dördüncü olarak, küresel makro ekonomik politikalara dair koordinasyon güçlendirilmeli. Tüm ülkeler, makro politikalarının gücünü artırmalı, böylece küresel ekonominin resesyona girmesini önlemeli. Tüm ülkeler, güçlü ve etkili maliye ve para politikaları hayata geçirmeli, küresel finans piyasasında istikrarı korumalı, küresel endüstri ve tedarik zincirlerinin istikrarını güvence altına almalı. Çin, uluslararası piyasalara ilaç etkin maddelerinin, günlük ihtiyaç ürünlerinin, salgını önlemede kullanılacak malzemeler ile diğer malzemelerin tedarikini artıracak, toplumdaki kırılgan grupların yaşamlarını güvence altına alacak, halkın temel yaşam hakkına garanti sağlayacak. Çin, aktif maliye ve istikrarlı para politikalarını izlemeye devam edecek, reform ve dışa açılmayı kararlılıkla hiç şaşmadan sürdürecek, piyasaya girişlerde onay işlemlerini gevşetecek, ticari ortamı iyileştirecek, ithâlatı artıracak, yabancı ülkelere yatırımlarını çoğaltacak ve böylece küresel istikrarın korunmasına katkı sağlayacak.'' ifadelerini kullandı.

Xi Jinping, konuşmasında, G20 üyesi ülkelerin ortak tedbirler alarak gümrük tarifelerini düşürmeleri, ticari bariyerleri kaldırmaları, ticaretin pürüzsüz şekilde sürmesini sağlamaları, böylece küresel ekonominin canlanması için güçlü sinyaller vermeleri çağrısında bulundu. Xi, G20'nin bir eylem planı hazırlayarak, salgınla mücadele konusunda makro politika koordinasyonu için gerekli ve zamanında temas ve düzenlemeler yapmasının önemine değindi.

Xi Jinping, konuşmasının sonunda bu kritik dönemde zorluklarla yüzleşilmesi ve hızla hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Xi, birbirimize yardım etmek şartıyla salgının tamamen üstesinden gelinebileceğine ve insanlığın gelişiminde daha güzel yarınların karşılanacağına inandığını dile getirdi.

Bu yılki zirveye G20 Dönem Başkanlığı'nı yürüten Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz el Suud başkanlık etti. Toplantıya G20 üyeleri ve konuk ülkelerin liderleri ile Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlardan yetkililer katıldı.

Katılımcılar, konuşmalarında, yeni tip koronavirüs salgınının dünya çapında hızla yayıldığına işaret ederek, bunun sadece küresel kamu sağlığı güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atmakla kalmayıp, aynı zamanda küresel ekonomi, finans ve siyaset üzerinde de büyük olumsuz etkilere yol açtığı görüşünü dile getirdi. Tüm insanlığın karşı karşıya olduğu bu ortak kriz karşısında, hiçbir ülkenin kendi başına hayatta kalamayacağı, uluslararası toplumun dayanışma ve iş birliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu belirtilen toplantıda, bu durumda tüm ülkelerin salgının yayılmasını etkin bir şekilde önlemesi, ilaç ve aşı geliştirme gibi bilimsel araştırmaları güçlendirmesi ve kurtarılan hasta sayısını mümkün olduğunca yukarıda tutarak halkın can güvenliğini ve sağlığını korumak için derhal koordineli ve etkili önlemler alması gerektiği kaydedildi.

Toplantıda, katılımcılar küresel tedarik zincirlerinin güvenliğini ve istikrarını sağlamak, küresel finansal istikrarı korumak, dünya ekonomisinin toparlanmasını mümkün olan en kısa sürede sağlamak ve salgının yol açtığı ekonomik ve sosyal zararı en aza indirmek için etkili maliye ve para politikaları belirlemek gerektiği konularında da anlaştı. Toplantıda, tüm taraflar DSÖ'nün süreçteki liderlik rolünü destekleyeceklerini belirtirken, gelişmekte olan ülkelere ve kırılgan gruplara müdahale kapasitelerini geliştirmeleri konusunda yardım sağlama taahhüdünde bulundu.

Zirvede, "G20 Liderlerinin Covid-19 Salgınıyla Mücadele Özel Zirve Açıklaması" yayımlandı.

Zirveye Ding Xuexiang, Liu He, Yang Jiechi, Wang Yi, Xiao Jie ve He Lifeng de katıldı.

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde yapılan Covid-19 salgınıyla mücadele konulu sanal G20 Zirvesi'nin, salgınla mücadelede iş birliğini güçlendirerek dünya ekonomisini istikrara kavuşturmayı amaçladığı bildirildi.