Uzun dönemli nüfus stratejisine ihtiyaç var

Uzun dönemli nüfus stratejisine ihtiyaç var

China Daily / Yang Ge

Çin'in demografik yapısı, toplam nüfusun hâlâ arttığı ama artış oranının düşüşte olduğu gerçeğinin gösterdiği gibi, önemli değişiklikler geçiriyor.

2019'da 65 yaş ve üstünde olanların toplam nüfus içindeki oranı yüzde 12,6'ya ulaştı ve 2025'te yüzde 14'ü geçmesi bekleniyor. Çin'in birkaç yıl önce "iki çocuk" politikasını benimsemesine rağmen ülkenin toplam doğurganlık oranı kısa bir yükselişten sonra düşmeye başladı. Bu çalışma yaşındaki insanların nüfus içindeki büyüklüğü ve oranının düşmeye devam edeceği anlamına geliyor.

İÇ TÜKETİM PAZARI ÇİN'İN GÜÇLÜ EKONOMİK SAĞLAMLIĞINI SÜRDÜRMESİNİN KİLİDİ

Öte yandan, Çin dünyanın en kalabalık ülkesi ve büyük eğitimli işgücü ekonomik kalkınmasına çok büyük katkıda bulundu. Devasa iç tüketim pazarı da Çin'in güçlü ekonomik sağlamlığını sürdürmesinin kilidi. Görece düşük toplam nüfus bağımlılık oranı ülkenin hâlâ ekonomik kalkınma için "altın dönemde" olduğu anlamına geliyor. Aynı zamanda ülkenin emek gücü bazı olumlu değişiklikler yaşıyor, örneğin yüksek eğitimli insanlar şimdi yeni ortaya çıkan emek gücünün yüzde 50,9'unu oluşturuyor. Bu sanayi yapısının üst seviyeye çıkarılmasını, ekonomik kalkınma modelinin dönüştürülmesini kolaylaştırıyor.

Çin değişen demokratik eğilimleri dikkate alarak, nüfus politikasını düzenledi. Bu politikayı insanlar, insanlar ve toplum ve insanlarla doğa arasında uyum ile toplumsal çeşitlilik durumunu sağlamak için daha "kapsayıcı" yapacak.

UZUN DÖNEMLİ DENGELİ NÜFUS GELİŞMESİNE ODAKLANILMALI

Doğum oranındaki mevcut sınırlamalar, bir ya da daha fazla çocuk yapma kararını ailelere ve kadınlara verilmesi için muhtemelen daha da gevşetilecek.

Çocuk yetiştirme için kapsayıcı sistematik ve kültürel ortamın kurulması uzun zaman alacak ama bu ülkenin elverişli bir kamuoyu, toplumsal ortam ve kamu politikalarını yaratarak böyle bir süreci hızlandırması için gerekli.

Ülkenin nüfus politikasının sadece doğum aşamasında değil, aynı zamanda evlilik, yetiştirme ve eğitim dönemlerinde de ailelerin gelişmesini daha kapsamlı bir şekilde desteklemesi gerekir. Çin'in evlilik ve çocuk bakım tatillerini, annelik izinlerini destekleyen, işçi haklarını ve çıkarlarını, çocuk bakımı ve çocukların eğitimini destekleyen bir sistemi yürürlüğe koymakta oluşu cesaret verici.

Nüfus değişikliklerinin üzün dönemli bir süreç olduğu dikkate alınırsa, Çin'in nüfus politikası uzun dönemli nüfus stratejisinin formüle edilmesi ve uygulanmasına daha fazla dikkat göstermesi ve nüfus yapısını kalitesini geliştirmeye odaklanmadan uzun dönemli dengeli nüfus gelişmesine odaklanmaya geçilmelidir.