UNEP'ten çevresel tehditleri göğüslemek için acil hareket çağrısı

UNEP'ten çevresel tehditleri göğüslemek için acil hareket çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) tarafından hazırlanan  6. Küresel Çevre Görünümü Raporu'nun Çince versiyonu dün, Beijing'de yayımlandı.

Raporda, sürdürülebilir kalkınmanın getirdiği zorlukları göğüslemek üzere tüm toplumların seferber edilmesi gerektiği bildirildi.

İklim değişikliği, hava kirliliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, denizdeki plastik kirliliği ve arazi bozulması gibi mevcut ekolojik ve çevresel tehditlerin analizleri sonucu oluşturulan raporda, çevre sorununun küresel çapta daha da kötüleştiğine işaret edildi.

Raporda, "Mevcut çevre politikaları söz konusu tehditleri göğüslemek için yeterli değil. Kurumlar arasındaki eşgüdümü geliştirecek politikaların derhal hayata geçirilmesi ve tüm toplumların seferber edilmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Raporda ayrıca, tüm ülkelere sürdürülebilir olmayan üretim ve tüketim modellerini tamamen terk ederek, uluslararası iş birliğine aktif şekilde katılma çağrısında bulunuldu.

Çin Ekoloji ve Çevre Bakan Yardımcısı Zhao Yingmin rapora ilişkin değerlendirmesinde, Çin'in diğer ülkelerle deneyim ve uygulamalarını paylaşacağını kaydetti. Çin'in ayrıca Güney-Güney iş birliğini geliştireceğini vurgulayan Zhao, yeşil ve düşük karbonlu büyüme modeli oluşturulmasını hızlandırarak, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşılmasını ilerleteceklerini sözlerine ekledi.